Ysgol Parc y Bont

Mae Ysgol Parc y Bont yn Sir Fon wedi gwneud dechrau gwych ar eu taith Masnach Deg ac maent wedi bod yn darganfod dulliau creadigol i ymglymu’r ysgol oll ar eu taith tuag at Wobr Ysgolion Masnach Deg. Maent wedi gwneud ymdrech arbennig i ymglymu’r gymuned ac fe wnaethant wahodd Lis Perkins, llysgennad Masnach Deg lleol a pherchennog Just Shopping (busnes cyfanwerthu Masnach Deg) i siarad â bob dosbarth yn yr ysgol. Roedd yna hefyd stondin Masnach Deg er mwyn i’r staff a disgyblion darganfod mwy am y cynhyrchion sydd ar gael. Da iawn am gymryd cam mawr tuag at Wobr Ysgolion Masnach Deg a daliwch ati!

Darllen mwy ar