Ysgol Emrys Ap Iwan

Mae Masnach Deg yn ddolen gyswllt arbennig i gysylltu ysgolion uwchradd gydag ysgolion cynradd sydd yn galluogi i’r disgyblion i ddysgu a rhannu profiadau gyda’i gilydd. Trefnodd Ysgol Emrys Ap Iwan yng Nghonwy dydd ardderchog o ddathlu Masnach Deg yn ystod Pythefnos Masnach Deg ac roeddent wedi gwahodd ysgolion cynradd lleol i ymuno â nhw.  Mwynhaodd y disgyblion ac athrawon a fynychodd cyflwyniad gan ymwelydd o India sydd yn gweithio gyda ffermwyr cotwm Masnach Deg. Cawsant siawns i gwrdd ag ac i siarad am eu gweithgareddau Masnach Deg.

Darllen mwy ar