Ysgol Corn Hir

Mae Ysgol Corn Hir wedi bod yn ysgol Masnach Deg ers cryn amser ac mae Masnach Deg wedi parhau’n bwnc pwysig trwy’r ysgol i gyd. Aeth y disgyblion y tu hwn i’w dyletswydd yn ystod eu gwyliau hanner tymor. Gwisgasant eu gwisgoedd ysgol ac aethant i Waitrose ym Mhorthaethwy er mwyn cwrdd â Juliet Arku-Mensah, Swyddog Masnach Deg o Ghana! Roedd yn ddull arbennig i alluogi’r plant i ddysgu sut y gall busnesau cefnogi ffermwyr dramor yn uniongyrchol o ganlyniad i Fasnach Deg.

Darllen mwy ar