Mae angen logo newydd

Beth rydym ei angen:

  • Logo newydd, sydd ar gael mewn fformat eps, jpeg a png
  • Fersiwn lliw llawn a du a gwyn
  • Logo ar gyfer llwyfannau gwahanol – twitter/facebook/Instagram/gwefan
  • Canllawiau brand syml – ffont/lliwiau ac ati

Ein cyllideb: £600 yn cynnwys TAW

Dyddiadau cau:

Dyddiad cau’r prosiect: Rydym yn hapus i hyn gael ei gwblhau o fewn mis.

Rydym wedi llunio dogfen frandio a fydd yn gallu eich helpu, gobeithio, i’n deall ni fel sefydliad – pwy ydyn ni, beth rydyn ni’n ei wneud, pwy yw ein rhanddeiliaid a beth yw barn pobl amdanom ni.

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 22/04/2020 – 5pm

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, anfonwch e-bost at emina@fairtradewales.org.uk.  Cofiwch gynnwys dolen i bortffolio gyda phrosiectau diweddar a allai fod yn addas.

Byddwn mewn cysylltiad pan fyddwn wedi cael golwg drwy’r negeseuon e-byst.

Darllen mwy ar