Cymru’n croesawu ffermwr siwgr o Malawi

Yn ystod Pythefnos Masnach Deg eleni(23 Chwefror – 8 Mawrth hyd 2015) Cymru, bydd y Genedl Masnach Deg 1af y byd yn croesawu Allan Saidi o Gymdeithas Tyfwyr Cans Kasinthula’ (KCG), Malawi fel rhan o daith cynhyrchydd blynyddol y Sefydliad Masnach Deg. Bydd Allan yn cyrraedd yng Nghaerdydd ddydd Mercher 25 Chwefror i fynd ar daith o amgylch y wlad er mwyn helpu pobl Cymru gweld sut mae Masnach Deg yn gwneud gwahaniaeth, a phwysigrwydd dewis cynhyrchion sy’n newid bywydau.

Ffermwr siwgr câns oedd Allan yn wreiddiol, ac mae yn awr yn weinyddwr yn KCG, ar brosiect cansen siwgr Masnach Deg wedi’i ardystio, mewn rhanbarth heriol yn ne Malawi. Un o wledydd tlotaf y byd, mae Malawi yn cael ei effeithio yn aml gan sychder hir sy’n arwain at newyn ac yna ddwywaith y flwyddyn glaw sy’n aml yn dod â llifogydd, gyda’r un mwyaf diweddar wedi effeithio ar fwy na miliwn o bobl.

Dywedodd Allan: ‘Mae Masnach Deg yn gwneud llawer i mi. Rwyf wedi adeiladu tŷ gwell ac mae fy mhlentyn yn mynd i ysgol a adeiladwyd gydag arian y Premiwm Masnach Deg. ‘

Mae Masnach Deg wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau’r tyfwyr siwgr câns, eu teuluoedd a’u cymunedau lleol drwy sicrhau incwm sefydlog ar gyfer y tyfwyr, yn ogystal â Premiwm Masnach Deg o $ 60 y dunnell, mae’r gymdeithas hyd yn hyn wedi buddsoddi mewn gwella ansawdd a chynhyrchiant y cansen siwgr ac ym maes gofal iechyd, dŵr glân, trydan ac addysg.

‘Dros y 20 mlynedd diwethaf, Masnach Deg wedi paratoi’r ffordd ar gyfer masnach teg a moesegol ond mae dal yna bell i ni fynd gan nad ydy masnach yn gweithio i’r ffermwyr tlotaf yn hemisffer y de. Mae pobl Cymru wedi bod yn chwarae eu rhan ac yn prynu a chefnogi Masnach Deg ac rydym yn gobeithio bod pobl yn dod i’r digwyddiadau lleol ledled y wlad a chlywed stori gymhellol Allan “

meddai Elen Jones, Cydlynydd Cenedlaethol Masnach Deg Cymru.

Ledled y wlad, bydd cannoedd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal er mwyn ymhelaethu ar y negeseuon yr ymgyrch yn y rhwydwaith Masnach Deg ledled Cymru, sef 40 o Gymunedau Masnach Deg, 1100 Ysgolion Masnach Deg Cofrestredig, 11 Prifysgolion Masnach Deg, a 1000oedd o Grwpiau Ffydd Masnach Deg. Bydd gweithgareddau yn cynnwys stondinau, boreau coffi, digwyddiadau pobi, ffilm-dangosiadau ac ati. Bydd Castell Newydd Emlyn, sef tref diweddaraf Cymru i ennill statws Masnach Deg,yn dathlu yn y strydoedd ac yn croesawu Allan, a fydd yn eu helpu i goffáu eu hymrwymiad i gefnogi bargen well i ffermwyr. Bydd Allan hefyd yn cael y cyfle i gwrdd â chyd-ffermwr, cadeirydd Undeb Amaethwyr Cymru sir Ceredigion Aled Rees a fydd yn croesawu Allan at ei 150-erw fferm laeth organig yn Trefere Fawr, Penparc Aberteifi. Bydd y ddau yn rhannu eu profiadau gwahanol o geisio sicrhau pris teg am eu cynnyrch ac yn nodi’r heriau mae ffermwyr yn eu gwynebu yn erbyn y ddi-cydbwswedd yn mhŵer yr archfarchnadoedd a’r newid yn yr hinsawdd.

Cewch wybod mwy am yr holl ddigwyddiadau sy’n digwydd ledled Cymru yma.

Lawrlwytho’r ddatganiad y wasg llawn yma: Pressrelease FairtradeFortnight FTW2015.doc Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darllen mwy ar