Ffair Masnach Deg Cymru yn mynd o nerth i nerth

Eleni cynhelir y 9fed Ffair Masnach Deg Cymru flynyddol ar ddydd Sadwrn Hydref 3ydd yn Neuadd y Dref, Brycheiniog ac yn Neuadd Farchnad y Fenni a Theatr Borough ar ddydd Sul, Hydref 4ydd. Yn adeiladu ar lwyddiant y llynedd, pan fynychodd rhyw 2,500 o bobl, mi fydd yn benwythnos arbennig eleni eto gyda stondinau cymunedol a Masnach Deg gwych, dawnsio ac adloniant cerddorol a choginio byd-eang blasus. Yn dra awyddus fel arfer i greu mwy o gysylltiadau cymunedol, mae’r ffair eleni yn hybu amrywiaeth a chynhwysiad lleol gyda gweithdai a stondinau gwybodaeth ynglŷn â mentrau lleol a byd-eang. Mae’r trefnwyr, David a Martha Holman, yn gweithio ar y cyd gyda Monmouthshire Voices a Chyngor Sir Fynwy i ddathlu natur amrywiol a chynhwysol Sir Fynwy.

Mi fydd Maer Brycheiniog yn agor y digwyddiad ddydd Sadwrn, ac mi fydd Pippa Bortolotti, arweinydd Plaid Werdd Cymru ynghyd ag Arglwydd Faeres Y Fenni, Y Cynghorydd Maureen Powell, yn agor y ffair ddydd Sul. Mi fydd disgyblion o Ysgol Gynradd Llandeilo Bertholau yn perfformio eu cân Masnach Deg buddugol.

Mae Love Zimbabwe wedi ennill nawdd Ewropeaidd i’w galluogi i ddod a Taurai Sinaro (rheolwr y ganolfan gymunedol) a Mrs Katsande (rheolwraig grŵp i famau sydd â phlant anabl) i Gymru. Mi fyddant yn ymweld ag ysgolion a grwpiau cymunedol i siarad am eu profiadau o redeg sefydliadau yn Zimbabwe yn ogystal â sut mae cymorth Love Zimbabwe wedi gwneud gwahaniaeth. Hefyd mi fyddant yn siaradwyr gwadd ar Hydref 4ydd.

Mi fydd y stondinau yn gwerthu nwyddau wedi eu masnachu’n deg ledled y byd, yn cynnwys Love Zimbabwe, Fair Grounds, Fair and Fabulous, Siwok Crafts, Liberation Nuts, Ananuca, Hempish, Zimele, Yirgacheffe, Dragon’s Garden, Equality Ethical, Kitan, ac African Baskets.

Mae’r stondinau elusennol a gwybodaeth yn cynnwys: Tools For Self Reliance, Clwb Rotari Brycheiniog, Shared Interest, Health Help International, V.S.O., Send a Cow, nwyddau o Balestina yn ogystal â grwpiau Masnach Deg o’r Fenni, Crughywel a Brynbuga.

Mi fydd yr adloniant cerddorol ddydd Sul yn cynnwys Côr Merched Blanavon, Zim Voices, Abercapella Chrys Blanchard ynghyd a drymio Affricanaidd.

Darperir y bwyd gan Taste Zimbabwe yn ogystal ag amrywiaeth o fwydydd byd eang . Mi fydd yna ddigon i ddiddanu’r plant yn ardal y plant yn cynnwys peintio wynebau, gwau helyg a chreu sebon. Mi fydd hyd yn oed rasio defaid!

Mae’r elusen leol, Homemakers yn darparu ‘ardal ymlacio’ gyda soffas a chadeiriau cyffyrddus ble gallwch yfed coffi Yirgacheffe sydd wedi ei fasnachu’n deg a mwynhau cacen gartref wrth bori yn llyfrau celf a chrefft Affricanaidd .

Dydd Sul, 4ydd Hydref, Neuadd y Farchnad, Y Fenni (10 y.b- 5 y.n)

Tâl mynediad: Rhodd awgrymedig o £1. Dan 12 oed yn ddi-dâl.

Cysylltwch â David a Martha ar 07774 608 215 neu ar walesfairtradefair@gmail.com

Dilynwch ni ar Facebook: Wales Fair Trade Fair

Darllen mwy ar