Gwirfoddolwch yng Nghenedl Masnach Deg 1af y Byd

Cynorthwy-ydd Ymgyrchoedd (Pythefnos Masnach Deg) yng Nghenedl Masnach Deg y byd

Rydyn yn chwilio am unigolyn sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn cyfathrebu/ ymgyrchoedd / datblygu rhyngwladol. Gan weithio mewn tîm bach y byddwch yn ymgymryd â rôl y Cynorthwy-ydd Ymgyrchoedd a Chyfathrebu ac ennill profiad uniongyrchol o gefnogi ymgyrchwyr lleol a chyflwyno ymgyrchoedd a chyfathrebu ledled y genedl Masnach Deg gyntaf y byd.

Mae Pythefnos Masnach Deg yn gyfnod cyffrous (29 Chwefror – 13 Mawrth 2016) gyda cannoedd o ddigwyddiadau ledled y genedl, gan gynnwys ymwelwyr Masnach Deg o bedwar ban byd.
Mae hwn yn gyfle perffaith i rywun sydd am gael profiad gwerthfawr yn y sector gwirfoddol ac angerdd ar gyfer tyfu mudiad Masnach Deg.

Ewch yma am wybodaeth pellach

Darllen mwy ar