Cystadleuaeth Coginio Masnach Deg 2013 Bake Off

Derbyniodd pob ysgol gynradd wahoddiad i gynnal cystadleuaeth/ asesiad mewnol i ddarganfod eu pobydd gorau, drwy bobi cacennau wrth ddefnyddio cynhwysion Masnach Deg lle’r oedd yn bosib. Yn ogystal â’u haddurno i bortreadu dathliadau 10 mlynedd o Fasnach Deg yn Wrecsam.

Cynhaliwyd y Gystadleuaeth Goginio Derfynol ar Fehefin 26ain yn Ysgol Bryn Alyn ac roedd hi’n arbennig! Yn coginio a chynhyrchu’r caenau roedd- Samantha Curzon (St Christopher’s), Emily Harper (Ysgol-y-Grango) ac Atlanta McCarthy (Ysgol Bryn Alyn). Roedd yn amlwg eu bod wedi dewis eu cynhwysion yn ofalus ac yn ddoeth!

Roedd ansawdd y cynnyrch gorffenedig yn ardderchog! Roedd yna ddefnydd arloesol o gynhyrchion lleol a Masnach Deg, ac roedd y modd yr addurnwyd yn rhagorol!

Winning cakes YBA               Grango

St.Cs

Ein beirniaid oedd:

• Yasmin Limbert- cyrhaeddodd rownd gogynderfynol y ‘Great British Bake Off’ yn 2011
• Diane Culshaw a Mary Baxter, cynrychiolwyr Sefydliad y Merched – Economeg y Cartref
• Ac Irene Pendleton, Cadeirydd y Glymblaid, sydd wedi bod yn coginio drwy gydol ei hoes yn ogystal â wedi bwyta gormod o gacennau!

judging3      judging2

judging1       judges

Dywedodd y beirniaid roedd yn bleser mawr gweld yr holl gogyddion ifanc yn ennill hyder wrth i’r bore symud yn ei flaen, ac mae wedi profi i bawb pa mor dda mae coginio gyda chynhyrchion Fasnach Deg’. Roedd yn gystadleuaeth hynod o agos, ond yn fuddugol roedd cacennau sbwnj hynod o ysgafn Atlanta, gyda delwedd y ddraig Goch ar bob un.

13.06.28 Bake off. Wrexham Leader

Ysgrifennodd y ‘Wrexham Leader’ adroddiad yn ymwneud â’r digwyddiad ar ddydd Gwener, Fehefin 28ain 2013

Cyflwyniad i’r Enillydd
Estynnodd y Maer a’r Faeres, Cynghorydd I David Bithella Mrs Virginia Bithell wahoddiad i ni i Barlwr Y Maer ar ddydd Gwener Mehefin 5ed i flasu’r cacennau buddugol eto ac i gyflwyno tystysgrifau a gwobrau i’r Pobyddion rhyfeddol!     

At.Myr.ess.IP              win.myr.jdges

Ymunodd aelodau o’r teulu ac athrawon D a Th: Bwyd â’r dathliadau!

At.Myr.Dad               Emly.IP.

Sam.IP            At.n.family

 All.MyrsPrlr2

Mwynhaodd pawb yn fawr!

 

 

Darllen mwy ar