Y Daith Masnach Deg – o Rhydaman i Fryste

Bydd cynadleddwyr mor bell i ffwrdd a Colombia, Ghana, Japan ac America ymhlith y rhai sydd yn mynychu’r Cynhadledd Rhyngwladol Trefi Masnach Deg ym Mryste ar 4ydd a 5ed o Orffennaf 2015. Ond y cynadleddwyr bydd yn cymryd y siwrne hiraf yw y rhai o Rhydaman, Sir Gar, Cymru.

Maent yn gadael Rhydaman ar ddydd Gwener 26ain o Fehefin, i gerdded yr holl ffordd i’r gynhadledd. Byddent yn cael eu ymuno gan ymgyrchwyr lleol Masnach Deg ac ysgolion ar hyd y ffordd yn Rhydaman, Abercynon, Caerydd ac Undy a’uysbrydoli i gadw fynd serch coesau blinedig! Bydd y cerddwyr yn dechreu ei siwrne yn dda gyda smwddi’s Banana Masnach Deg a bwerwyd gan beic smwddi yn y Piazza, Rhydaman gan ddiolch i Cafe Cymunedol iSmooth.

Bydd eu siwrne yn cynnwys ymweliad i Ganolfan Gwlypdir Casnewydd, dros y bont Hafren, a byddent yn cwrdd a chynhyrchydd Coffi Masnach Deg o Nicaragwa. Bydd y cerddwyr yn cael saib yn y siopau lleol y Co-operatif, sydd wedi cytuno eu cefnogi t

rwy rhoi egni iddynt gyda bananas Masnach Deg a boteli dwr. Bydd Dai Davies o Rhydaman yn un o’r cenadleddwyr bydd yn cerdded yr holl ffordd. Mae cwmni LUSH wedi rhoi eli-traed Masnach Deg i’r cerddwyr i helpu esmwytho eu traed blinedig.

Meddai Phil Broadhurst, sydd wedi trefnu’r digwyddiad gyda chefnogaeth Oxfam, Cymru Masnach Deg a grwpiau Masnach Deg ledled y y ffordd : “Mae’r cyfle i fynychu cynhadledd rhynglwadaol gyda ymgyrchwyr ledled y byd yn ysrbyioledig. Roedden ni eisiau sicrhau bod y neges ac ysbrydoliaeth y cynhadledd yn cael ei ledaenu more bell a phosib. Bydd cerdded yno, a chysylltu a chefnogwyr masnach Deg ar hyd y ffordd yn ffordd dda i ledeanu pwysigrwydd Masnach Deg a sicrhau bod pobl de Cymru yn gwybod y gwahaniaeth mae Masnach Deg yn ei wneud i bobl ledled y byd”

Mae Phil hefyd yn cael ei noddi i gasglu arian i Oxfam.

Mae’r  daith o dros 100 milltir yn dechrau gyda taith byr ar 26ain o Fehefin, gan gynnwys plant o ysgolion Rhydaman, ac wedyn  saith diwrnod o gerdded dros 15 milltir bob dydd, yn mynd o Brynaman i Hirwaun, dros y Cynon Trail i Abercynon, y  Taith Cynon i Gaerdydd, y Llwybr Arfordir Cymru i Gasgwent, dros y Bont Hafren, ac ar hyd y Ffordd Hafren i Fryste.

Gallwch ddilyn y daith ar facebook : www.facebook.com/fairtradewayswales a Trydar : @ftwwales)

 

DIWEDD

Am fwy o wybodaeth / cyfleoedd lluniau cysylltwch gyda Phil Broadhurst ar 01269 596933 / 07580383598Y Daith o Rhydaman i’r Gynhadledd Rhyngwladol Trefi Masnach Deg, 26ain Mehefin i Gorffenaf 4ydd 2015.

https://twitter.com/ftwwales

https://www.facebook.com/fairtradewayswales

(Arwahan i ddechrau’r dydd, mae’r amserau yn amcanion yn unig ac yn dibynnu ar y tywydd a ffitrwydd!)

Am gwestiynau a diweddariadau ar y daith pob dydd, ffoniwch Phil ar  questions, and for updates on the days : call Phil Broadhurst on 07580383598. Gwelwch Isod am fanylion Facebook a Trydar

 

Dydd Gwener 26ain Mehefin / Friday 26th June :

9.30 – 10am : Rhydaman /Ammanford send-off.

Ar y Piazza/ Cafe Cymunedol iSmooth / On the Piazza if fine, or in iSmooth community cafe if wet.

Fairtrade Smoothie Making with iSmooth community cafe’s bicycle powered smoothie maker!

10am :  Gadael/ Walkers leave.

12ish : Cyrraedd /Walkers arrive at Siop Laria, Brynaman.

 

Dydd Sadwrn 27ain Mehefin / Saturday 27th June :

10am : Cwrdd / Walkers meet at Siop Laria.

6-7pm ish : Cyrraedd /Walkers arrive at Glyn Neath Co-Op.

 

Dydd Sul 28ain Mehefin / Sunday 28th June :

11am : Cwrdd / Walkers meet at Glyn Neath Co-Op.

1pm ish : Stopio/ Walkers stop for rest/refresh at Hirwaun Co-Op.

7pm ish : Cyrraedd / Walkers arrive at Abercynon train station.

 

Dydd Llun 29ain Mehefin -Monday 29th June :

9.15am : Cwrdd/ Walkers meet at Abercynon Community Primary School.

9.30am : Gwasanaeth / Assembly followed by photos.

10.30 ish : Gadael /Walkers leave school.

12.30ish : Stopio /Walkers stop at Pontypridd for rest/refresh and photo opportunity with Mayor.

15.30ish : Stopio / Walkers stop at Taffs Well Co-Op for rest/refresh.

7-8pm ish : Cyrraedd / Walkers arrive at Chapter Arts Centre.

 

Dydd Mawrth 30ain Mehefin – Tuesday 30th June :

8.45am : Cwrdd /Walkers meet at St Patrick’s RC Primary School, Grangetown. Assembly with Nicaraguan Fairtrade coffee producer. Followed by photos/media.

10 / 10.30ish : Gadael / Walkers leave school.

7-8pm ish : Cyrraedd / Walkers arrive in Newport.

 

Dydd Mercher Gorffennaf 1af – Wednesday 1st July :

10am : Gadael / Walkers leave Newport. (via Transporter bridge or road bridge).

12 ish : Cyrraedd / Walkers arrive at Newport Wetlands National Nature Reserve.

Photo opportunities and rest and refresh!

7pm ish : Cyrraedd / Walkers arrive in Magor.

 

Dydd Iau Gorffennaf 2ail – Thursday 2nd July :

10am : Cwrdd / Walkers meet at The Mustard Seed, Magor.

Walkers from Undy Primary School lead us to their school and tell us about their work on Fairtrade.

7.30 – 8pm ish : Cyrraedd / Walkers arrive in Chepstow.

 

Dydd Gwener Gorffennaf 3ydd  / Friday 3rd July :

9.30 : Cwrdd / Walkers meet in Chepstow (Town Hall or Herbert Lewis tbc) for photo opportunity with local press.

7pm ish : Cyrraedd / Walkers arrive at The Create Centre, Bristol for Fairtrade Conference meal.

 

Dydd Sadwrn Gorffennaf 4ydd – Saturday 4th July :

9am : Cwrdd / Walkers meet at Wild Oats Natural Foods Store, Bristol.

9.15 :  Gadael / Walkers leave.

9.45 : Cyrraedd / Arrive at International Fair Trade Towns Conference :)

 

Darllen mwy ar