Ysgolion yn Weithgar yn ystod Pythefnos Masnach Deg

Fe wnaeth ysgolion ar draws Cymru gwneud sioe iawn ohoni yn ystod Pythefnos Masnach Deg er mwyn dangos eu hymrwymiad a chefnogaeth i Cymru Masnach Deg. Cynhaliwyd amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau megis rasys gyfnewid banana i stondinau cacennau Masnach Deg.

Cymerwch gip olwg ar y lluniau yn ein Galeri Flickr!

Ydych chi am arddangos gweithgareddau Masnach Deg eich ysgol? Dewiswch lun sy’n dal cyffro’r digwyddiad, ei anfon at schools@fairtradewales.org ac fe rown yn ein galeri.

Darllen mwy ar