Ysgolion a chlybiau cymryd rhan yng Nghwpan y Byd Masnach Deg!

Mewn ymgais i hybu Masnach Deg ym myd pêl droed, mae yna wahoddiad i ysgolion a chlybiau i ymuno â Chwpan y Byd Masnach Deg a lansiwyd yn Ysgol Gynradd Saundersfoot ym mis Chwefror.

Crëwyd gweithgareddau Cwpan y Byd Masnach Deg gan Sharron Hardwick- sefydlwr yr Ymgyrch Masnach Deg a Phêl Droed- yn dilyn cyfres o gyfarfodydd â Cymru Masnach Deg.

“Rwyf wastad yn edrych am ddulliau newydd i ddenu grwpiau i gefnogi Masnach Deg a Phêl Droed. Mae Cwpan y Byd eleni yn gyfle ardderchog i ni wneud hyn, yn enwedig oherwydd y cysylltiadau rhwng Masnach Deg a’r gweledydd a fydd yn ymddangos yng Nghwpan y Byd” dywedodd Sharron.

Ar ôl astudio gwybodaeth y Sefydliad Masnach Deg ynglŷn â’r gwledydd sy’n cynhyrchu nwyddau Masnach Deg, roedd yn amlwg bod 12 allan o’r 32 o wledydd sydd wedi ennill lle yng Nghwpan y Byd wedi eu rhestru fel gwledydd sy’n cynhyrchu’n Masnach Deg ar Fap y Sefydliad Masnach Deg; felly fe gyniga cyfleoedd i gysylltu’r gwledydd gyda phêl-droed a Masnach Deg.

Mae un o ddigwyddiadau Cwpan y Byd Masnach Deg yn gwahodd grwpiau i drefnu Twrnameintiau Pêl-droed Masnach Deg. Awgrymir fod yr enwau yn cael eu tynnu o hêt a chaiff y timoedd ddewis un o’r 12 gwledydd sy’n gynhyrchwyr Masnach Deg a wnaeth ennill lle yng Nghwpan y Byd eleni. Yr unig reol yw- mae rhaid defnyddio peli Masnach Deg yn ystod y gemau.

Yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin mae 12 ysgol wedi cofrestru gyda’r Ymgyrch Masnach Deg a Phêl Droed i gymryd rhan yn Rownd Derfynol Cwpan y Byd Masnach Deg,  Twrnamaint Pêl-droed Masnach Deg i’w gynnal yn Ysgol Tavernspite ym mis Mai eleni.

Disgyblion o flwyddyn 6, gyda’i athrawes Nina Booth oedd y cyntaf o’r 12 ysgol i ‘dynnu’ eu gwlad Masnach Deg yn ystod gweithdy dydd Gwener ddiwethaf. Fe glywon nhw’r hanes ynghylch y gweithgareddau Masnach Deg, fe ymchwilion nhw gynhyrchiad y peli a’r gwahaniaeth mae Masnach Deg yn gwneud i bwythwyr peli.

Dywedodd Sharron “Roedd y plant MOR gyffrous am Gwpan y Byd Masnach Deg, yn enwedig pan wnaeth yr athro Mathew Jones dynnu eu gwlad Masnach Deg…BRASIL! Yn fwyaf nodedig oedd y diddordeb, y cwestiynau a’r tosturi pur a ddangoswyd gan y plant ynghylch yr annhegwch a wynebwyd gan nifer o bwythwyr y peli. Roedd eu cefnogaeth i Fasnach Deg a’u hawydd i weithredu yn emosiynol iawn”.

Mi fydd y 11 ysgol arall yn tynnu gwlad sy’n cynhyrchu Masnach Deg i’w cynrychioli yn y twrnamaint Pêl-droed Masnach Deg, ond nad yw’r hwyl yn gorffen eto.

Mae gwahoddiad i ysgolion a chlybiau i gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Proffil o Gynhyrchwr Masnach Deg. Mi fydd yr ymgeision yn ymchwilio eu gwlad Masnach Deg; wrth ystyried pa nwyddau Masnach Deg a chynhyrchwyd, a sut mae Masnach Deg wedi effeithio ar y cynhyrchwyr a’u cymunedau. Mae hyn yn gallu bod ar ffurf unrhyw gyfrwng, ac yn ymwneud ag unrhyw bwnc.

Yn olaf, mae gwahoddiad i ysgolion a chlybiau i gofrestru ar gyfer Gwobr y Gweithgaredd Pêl-droed Masnach Deg orau- er mwyn ystyried dulliau creadigol o chwarae, hybu a chodi arian i brynu peli Masnach Deg.

“Mae Cwpan y Byd Masnach Deg yn agored i bawb. Beth bynnag yw oedran, gallu neu faint eich grŵp- gallwn greu gweithgareddau yn unol â’ch gofynion. Mae tystysgrifau, gwybodaeth ac adnoddau ar gael, yn ogystal â gwobrau ardderchog yn cynnwys peli Masnach Deg wedi eu llofnodi gan chwaraewyr o’r Uwch Gynghrair, Gweithdy Mini Beasts yn Fferm Folly ynghyd â llawer mwy…felly beth am gofrestru heddiw?! Datganodd Sharron.

Ar gyfer mwy o wybodaeth neu i ymgeisio ar gyfer unrhyw un o’r cystadlaethau uchod, cysylltwch â Sharron- fairfootball@outlook.com 07714 005941.

(Mae angen i’r ymgeision dderbyn caniatâd llawn gan riant yn cynnwys lluniau neu fideos oherwydd mae posibilrwydd y byddant yn cael eu cyhoeddi yn y wasg neu ar-lein).

 

Darllen mwy ar