Ein storïau ni; Mrunal Lahankar

A hithau’n gynhyrchwr cotwm organig yn India sy’n cyflenwi dillad i Marks and Spencer ac ‘H&M’, mae Mrunal yn frwdfrydig iawn am y symudiad Masnach Deg. Mae ganddi brofiad o lygad y ffynnon ynghylch yr effaith gadarnhaol a gyflawnir gan Fasnach Deg yn y byd datblygedig. O ganlyniad i arian Masnach Deg mae toiledau, ffatri puro dŵr , planhigfa hadau a chanolfan gofal plant wedi eu hychwanegu i’r cymunedau y mae Mrunal yn gweithio gyda. Yn ôl Mrunal mae galwadau’r prynwyr a’r defnyddwyr yn chwarae ‘rôl hanfodol’ yn y system masnachu ac mae hi’n ceisio hybu cynhyrchion Masnach Deg lle bynnag yr aiff. Gyda hyn mewn golwg, teithiodd yn 2012 i Goleg y Drindod yng Nghaerfyrddin ac i Fair Do’s yng Nghaerdydd fel rhan o daith cynhyrchwyr Pythefnos Masnach Deg a drefnwyd gan Cymru Masnach Deg.

Meddai Mrunal:

“Yn fy marn i, ymgais i gynnig amodau masnachu gwell yw Masnach Deg, a thrwy hynny diogelu hawliau’r cynhyrchwr a gweithwyr ar yr ymylon. Mae’n cynorthwyo’r gadwyn fusnes oll i ddeall pa mor bwysig mae cyfrifoldeb moesegol.”

Darllen mwy ar