Ein storïau ni; Jennipher Wettaka

A hithau’n fam i chwech o blant, oni bai am Fasnach Deg efallai na fyddai Jennipher wedi gallu fforddio i anfon ei phlant i’r ysgol. Fodd bynnag, fe ddaeth yn aelod o’r Gydweithfa Gumutindo- un o brif gyflenwyr coffi Equal Exchange. Trwy dderbyn pris teg a chyfiawn am ei ffa coffi mae Jennipher wedi cymryd rheolaeth o fywydau ei theulu a’i ffermio. Cafodd y premiwm cymdeithasol Masnach Deg ei defnyddio ar gyfer amrywiaeth o brosiectau yn ei chymuned leol, megis storfa dŵr a dosbarthiadau ychwanegol ar gyfer ysgolion.

Ymwelodd Jennipher â Chymru yn 2012 i annog pobl i flasu ei choffi Masnach Deg. Roedd h’n hyderus byddai’r prynwyr yn newid i goffi Fasnach Deg yn barhaol ar ôl profi ei choffi blasus. Hefyd fe rannodd sut mae Masnach Deg wedi helpu ffermwyr yn Uganda i dderbyn hyfforddiant ynghylch sut i gynnal cynhyrchiad coffi, sut i gyllidebu yn gywir, yn ogystal ag annog ffermwyr benywaidd i ymuno â’r cydweithfeydd- ffaith mae’n falch iawn ohoni. Mae wedi cadw ei chysylltiadau cryf gyda Chymru oddi ar hynny ac rydym yn gobeithio ei chroesawu nôl yn fuan iawn.

Meddai Jennipher:

“Mae’n ddefnyddiol iawn i fenyw bod yn rhan o Fasnach Deg. Rydym yn deall y busnes coffi nawr ac mae Masnach Deg wedi ein haddysgu sut i wella ansawdd ein coffi. Mae hefyd yn helpu menywod i werth eu coffi. Mae gennym farchnad dda nawr. Diolch i Fasnach Deg caiff menywod rhyddid i lefaru. Ar ôl i ni dderbyn ein cyflog rydym yn prynu unrhyw beth y mynnwn, does dim angen i ni ofyn i’n gwŷr. Hefyd rydym yn gwybod sut i gyllidebu ar gyfer nwyddau tŷ angenrheidiol.

Darllen mwy ar