Ein storïau ni; Foncho Alfonso

Roedd Foncho yn ddeng mlwydd oed pan gychwynnodd ei swydd yn ffermwr banana wrth iddo  helpu ei dad ar eu fferm un hectar. Nawr ag yntau yn ei bedwardegau, mae ei fywoliaeth yn dibynnu ar fananas o hyd ac mae’n gweithio oriau hir i sicrhau llwyddiant y busnes. Mae’n codi am 5 o’r gloch i fynd â’i ferch i’r brifysgol ac yna’n dychwelyd i’w fferm i weithio oriau llafurus am weddill y dydd.

Mae ffermwyr banana yn wynebu nifer o heriau wrth iddynt geisio ennill bywoliaeth- er enghraifft cost uchel y gwrtaith ac adbrisiad cyson y peso Colombiaidd. Yn ffodus, mae Foncho yn aelod o’r Gydweithfa Coobafrio a wnaeth ennill ardystiad Masnach Deg yn 2011, sydd felly yn ei alluogi i drafod prisiau gwell yn sgil ei holl waith caled. Ymwelodd Foncho â Chymru yn ystod Pythefnos Masnach Deg oherwydd mae ef am weld pob banana yn cael eu gwerthu am leiaf bris teg a phob ffermwr a gweithiwr yn derbyn pris teg.

Mae Foncho wrth ei fodd yn treulio amser gyda’i wraig, ei ferch a’i fab- sydd hefyd yn rhannu ei gariad o bêl-droed. Yn 2014 ymwelodd Foncho â Chymru fel rhan o ymgyrch y Sefydliad Masnach Deg ‘Sefyll Gyda Foncho’ lle wnaeth Foncho gwrdd â’r Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Meddai Foncho:

“Fe wnaethom brofi amseroedd anodd iawn cyn Masnach Deg. Roedd e’n fater o ofid oherwydd roeddwn yn methu darparu’r math o fywyd roedd fy mhlant yn haeddu.”

Darllen mwy ar