Dim stori wylo o’r X Factor- ond profiad sy’n newid bywyd

Fel rhan o fy nghwrs Bagloriaeth Cymraeg roedd rhaid i mi gymryd rhan mewn profiad gwaith am wythnos. Fe wnes i ragdybio (wrth fod yn goeglyd) byddai’r un fath a fy mhrofiad gwaith ym mlwyddyn 10. Yn ddiflas, yn ddianghenraid, ac yn ôl rhai yn rhannol amherthnasol. Ond i fy syndod doedd o ddim.  Roedd yn mynd i fod yn wythnos fyddai’n penderfynu fy nyfodol.

Gan fy mod o etifeddiaeth Affricanaidd, fe benderfynes i weithio yn adran datblygu ryngwladol Llywodraeth Cymru  er mwyn dysgu mwy am ddatblygiad cynaliadwy. Roedd bod mewn sefyllfa sy’n eich galluogi i newid bywydau pobl ac i weld pa mor galed mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i ddileu tlodi (nid ond dramor ond yng Nghymru) yn un o’r wythnosau mwyaf ysbrydoledig ac awdurdodedig o fy mywyd. Dydw i  ddim yn ceisio creu stori wylo o’r Xfactor- roedd yn wythnos ni fyddaf byth yn anghofio.

Dydw i ddim yn mynd i ddweud celwydd, roedd bod mewn ystafell a mynychu cyfarfodydd a chynadleddau gyda gwleidyddwyr a phobl sydd a ‘Dr’ ar ddechrau’u henwau a chi ond yn ‘Ms’ yn hynod o ddychrynllyd. Ond yn rhyfedd roedd yn ysbrydoledig. Wrth i chi eistedd a thrafod gyda’r bobl yma, rydych yn darganfod llawr am y person sydd tu cefn i’r teitl mawreddog. Rydych yn sylwi llawr o nodweddion sy’n debyg yn eich cefndir.

Fel rwyf eisoes wedi son, fe wnes i fynychu nifer o gyfarfodydd a chynadleddau yn ystod yr wythnos, ond mae dau leoliad yn cydio fy meddwl. Cynhadledd ar anghydraddoldebau yng Nghymru a dydd yn swyddfeydd Cymru Masnach Deg. Mae’r ffeithiau a’r ffigyrau yn arswydus- i ystyried bod tlodi yn bresennol ac yn aeddfed, yn y 21 ganrif- nid yn unig yn Affrica ac India ond yng Nghymru hefyd. Yr olaf oedd y mwyaf arswydus i mi. Ochr yn ochr â thîm ‘Cymru o Blaid  Affrica’ a dydd yn swyddfeydd Cymru Masnach Deg fe wnes i ddarganfod mae tlodi’n gallu cael ei dileu drwy addysg, cyfiawnder a drwy roi grym.

Nid cymorth a chardod yn unig yw masnach deg.  Mae’n ymwneud â datblygiad cynaliadwy sy’n galluogi bod teuluoedd yn gallu tyfu, blodeuo a dychwelyd pŵer sylfaenol iawnderau dynol. Mae’n rhoi grym i rieni i ddarparu iechyd ac addysg ddigonol i’w plant a’u hunain, felly yn elwa a rhoi grym i’w dyfodol.

Rwy’n cofio athro ysgol yn dweud roeddwn yn gallu bod yn beth a fynnaf. Gyda phŵer addysg roeddwn yn gallu ‘newid y byd’. Gyda chymorth Masnach Deg mae’r neges awdurdodedig yma yn gallu cael ei phwysleisio’n fyd eang.

Darllen mwy ar