Llyfr newydd ar gael i ysgolion!

Y Banana a wrthododd i droi’n felyn

Cyhoeddwyd llyfryn newydd er mwyn cynorthwyo disgyblion yng Nghymru i ddysgu mwy am un o hoff ffrwyth y genedl- bananas!

Mae’r llyfryn a’i darluniadau hyfryd yn adrodd hanes banana sy’n ceisio cynorthwyo gweithwyr y planhigfeydd i gael ansawdd byw gwell trwy Fasnach Deg.

Mae’r llyfryn wedi ei anelu at blant ifanc felly mae’n berffaith ar gyfer dosbarthiadau Cyfnod Sylfaenol

Trwy’r hanes a’r cymeriadau fe fydd y plant yn dysgu mwy am…

• O ble daw bananas a’r bobl sy’n eu tyfu
• Yr heriau a wynebir ffermwyr a gweithwyr banana
• Y buddion o dalu pris teg ac o sicrhau amodau gweithio da ar gyfer ffermwyr a gweithwyr banana

Mae'r llyfrau hyn bellach wedi'u gwerthu.

Cafodd y stori ei hysgrifennu gan Rod Brocklehurst- Ymgyrchwr Masnach Deg, a’i hariannu gan Cymru Masnach Deg. Byddwn yn ddiolchgar iawn i dderbyn eich adborth er mwyn ein cynorthwyo i ddarganfod os ydyw’n ddefnyddiol ar gyfer dysgu ac addysgu ac os dylwn argraffu mwy o gopiau.

Darllen mwy ar