Interniaeth Cymru Masnach Deg

Fy enw i yw Camille ac rwy’n intern gyda Cymru Masnach Deg. Rwy’n hanu o Nanntes yn Ffrainc ac mae angen i mi gwblhau interniaeth fel rhan o fy nghwrs yn Ysgol Fusnes IDRAC.

Cyn i mi ddod i Gaerdydd i gychwyn yr interniaeth, nid oedd y syniad o fasnach deg yn eglur iawn, ond nawr credaf ei fod yn symudiad hynod o bwysig. Mae’n ddiddorol iawn i fod ym mhrifddinas gyntaf masnach deg y byd! Ond hefyd roeddwn yn teimlo’n nerfus oherwydd y rhwystr iaith a’r posibilrwydd byddaf yn methu â chyfrannu at y symudiad Masnach Deg.

Fe nisgwyliadau o’r profiad yma yw; i ddatblygu fe sgiliau cyfathrebu, i wella fy sgiliau siarad Saesneg, i ddysgu mwy am fasnach deg ac i hybu’r syniad. Mae gen i ddiddordeb yn cynllunio a threfnu digwyddiadau felly roedd y sioe ffasiwn a threfnwyd gan Fairdo (y siop Masnach Deg ble rwy’n cwblhau rhan arall o fy interniaeth) yn hynod o fuddiol.

Rwyf hefyd wedi dysgu mwy am Fasnach Deg ac wedi gweld nifer o ffurfiau i ddefnyddio.

Hefyd rwy’n ffodus iawn i rannu’r profiad gyda thîm arbennig a phobl hynod o braf! Rwy’n ei argymell i bawb!

 

 

 

Darllen mwy ar