Nadolig yn Milgis

Gan Gabriella ar Ddydd Mercher Tachwedd 6ed 2013

Mae gweithio’n dymhorol yn achlysur dyddiol i ni yn Milgi. Yn aml rydym yn newid ac addasu gyda phob tymor a ni fydd y Gaeaf yn eithriad.

Y Nadolig hoffwn ei alw, er un ddiymhongar ydyw. Nid oes ormod tinsel neu ganeuon jingle bells ond yn sicr mae pwt yn y cyfeiriad iawn yn sicrhau teimlad cynnes tu mewn a’r boddhad yr ydym ond yn gallu profi ar ôl bwyta ac yfed eich gwala a’ch digon.

Yn aml rydym yn ystyried mannau eraill yn y byd- mae hyn yn rhan fawr o’n cysyniad fwyd felly roedd cynllunio’r fwydlen dymhorol arbennig gyda Masnach Deg mewn golwg yn rhoi unigrywiaeth ddymunol i’r Nadolig yma.

Wrth gwrs rydym yn cefnogi Masnach Deg pryd bynnag y gallwn. Rydym bob tro yn defnyddio cynnyrch Masnach Deg megis bananas, coffi, siocled a reis. Ond roedden ni am amlygu’r holl gynnyrch eraill sydd ar gael i chi brynu a defnyddio.

Rydym yn ymwybodol mae’n anodd credu nid yw Masnach Deg yn safonol y dyddiau yma ond y ffaith yw dydy o ddim, felly mae’n amser i ni atgoffa’n hunain o’r dewis eithriadol o bwysig gallwn wneud yn ddyddiol, yn enwedig adeg y Nadolig eleni.

Gobeithiwn byddwch yn ymuno a ni’r Gaeaf hwn i ddathlu’r hawddfyd gyda theulu a ffrindiau yn ogystal â phrynu Masnach Deg. Cychwynnwch trwy ein cynorthwyo i wneud y byd yn le tecach i bawb.

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â Cymru Masnach Deg

Ymwelwch â Fair Do’s yng Nghanton, Caerdydd ar gyfer Siopa Nadolig Masnach Deg

Ein bwydlenni Nadolig- wedi eu hysbrydoli gan ddefnyddio cynnyrch Masnach deg (wedi amlygu yn y lliw glas)

Diodydd- Os hoffech chi gadw man ar gyfer coctels, cysylltwch â ni.

Gallwn gadw lolfa neu ardal yn y babell groen ar gyfer grwpiau o 10-30 o bobl

Bwyd- beth bynnag yw maint eich grŵp rydym yn argymell bwcio bwrdd

Rydym yn gofyn am flaendal o £5 y pen ar gyfer byrddau o 10+ a gallwn letya hyd at 30 yn ein bwyty.

 Seasonal Specials Drinks December 2013

Mae croeso i chi archebu o flaen llaw, byddai hyn yn gyflymach i chi, ond nid yw’n angenrheidiol oni bai eich bod yn fwrdd o 15+

Seasonal Specials Food December 2013-Recovered

Os hoffech fanteisio i’r eithaf wrth brofi’r Profiad Nadoligaidd Milgi cyfan, mae ein cynnig Nadolig wedi cynllunio yn arbennig i chi.

Gwledd y Nadolig: £25 y pen

 

I gychwyn: Sïo Nadolig llugaeronen a Bôn sinsir gyda chanapés tymhorol

Pryd tri chwrs (dewis o’n fwydlen dymhorol arbennig)

I orffen: Gwirod Oren a Thaffi, Siocled poeth gyda hufen neu goffi gwirod Almon gyda hufen.

 

Darllen mwy ar