Ysgol Gynradd Llanarth

Tymor diwethaf fe ddewisodd Ysgol Gynradd Llanarth y thema ‘Bwyd a Ffermio’. Gweler isod rhai o’u gweithgareddau -

Digwyddiadau i’r ysgol oll- Pob wythnos roedd yna siop Masnach Deg (yn gwerthu byrbrydau a grëwyd gan bob dosbarth) a chlwb coginio a oedd yn cynnwys ryseitiau Masnach Deg.

Cysylltu â phartneriaid rhyngwladol- Wrth i Lanarth gysylltu ag Ysgol Mpinganjira ym Malaŵi ac Ysgol Chapess Basic yn Ghana, defnyddiwyd y thema Bwyd a Ffermio fel prosiect partneriaeth. Astudiodd pob dosbarth gynnyrch Masnach Deg o’r ddwy wlad yn cynnwys coco a siwgr.  Fe greodd athrawes o’r ysgol- a oedd wedi ymweld â Ghana- ffeil adnoddau yn ymwneud â’i thaith i fferm coco i ddefnyddio yn y dosbarth ac fe roddwyd ffeil adnoddau yn ymwneud â bwyd a ffermio yng Nghymru i’r ysgol yn Ghana.

Cysylltiadau i’r maes llafur-  Yn ystod Diwrnod Uwd y Byd fe  astudiodd  blwyddyn 4, 5 a 6 ceirch yn eu gwersi Dylunio a Thechnoleg , yn ogystal â chynllunio, costio a choginio bariau ceirch iachus gan ddefnyddio mêl Masnach Deg, i werthu yn y siop fwyd. Hefyd fe fapiodd y disgyblion fwydydd Masnach Deg o gwmpas y byd, ac ysgrifennu ‘Diwrnod tebygol ym mywyd ffermwr coco’ i ddatblygu eu dealltwriaeth daearyddiaeth a sgiliau llythrennedd.

Am ffordd wych i gynnwys yr ysgol oll a sicrhau bod y disgyblion yn dwysau eu dealltwriaeth a gwybodaeth am darddiad eu bwyd a materion Masnach Deg. Gwaith arbennig Llanarth!

Darllen mwy ar