Y Newyddion Diweddaraf am Gynhadledd Rhyngwladol Trefi Masnach Deg

Dim ond 4 wythnos sydd ar ôl i gofrestru! – Ydych chi’n dod?  Ydych chi wedi prynu eich tocyn eto?

Dyma rywfaint o resymau pam y dylech chi brynu tocyn…

  • Siaradwyr gwych, angerddol gan gynnwys Erinch Sahan, Prif Weithredwr, Sefydliad Masnach Deg y Byd a Nick Deardon, Global Justice Now
  • Agenda ddiweddaraf
  • MADE 51 ac Prif Weinidog Cymru
  • Parth rhyngweithiol Masnach Deg ac ardal siopa gyda llawer o nwyddau moesegol
  • Dathlu pen-blwydd y Marc Masnach Deg yn 25 oed (amser am barti)

Cofrestrwch Nawr!

Gofynnwch am stondin, weithdy neu ofod arddangos

Darllen mwy ar