Dweud eich dweud….

Mae Llywodraeth Cymru wrthi yn datblygu Strategaeth Ryngwladol i Gymru ac wedi creu arolwg cyhoeddus yn gofyn am farn pobl ar y mater.

Os hoffech chi ddangos eich cymorth dros y raglen Cymru o Blaid Affrica, ac am i Lywodraeth Cymru parhau i gefnogi’r raglen fel rhan o’i waith rhyngwladol, a fedrwch chi ymateb i’r arolwg os gwelwch yn dda? Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 15 Ebrill 2019.

Mae’r cwestiwn fydd yn fwyaf tebygol o effeithio ar eich gwaith yn ymgwneud â rhaglen Llywodraeth Cymru, Cymru o Blaid Affrica: (8) A ddylem ddatblygu ein rhaglen Cymru o Blaid Affrica ymhellach? Mae blaenoriaeth i ddatblygiad rhyngwladol o fewn y strategaeth newydd hefyd yn cael ei holi yng nghestiwn (3). Mae Hub Cymru Africa a Chymru Masnach Deg yn ddiweddar wedi cymryd rhan mewn trafodaeth gyda chynrychiolwyr o’r rhwydwaith ag arweinir gan y Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Cymdeithas Dysgedig Cymru a fydd yn danfon ymateb ar y cyd i Lywodraeth Cymru. Yn ogystal, mae Hub Cymru Africa yn bwriadu danfon ymateb ei hun trwy’r bwrdd partneriaeth.

Hoffem glywed eich barn ac felly byddem yn cynnal dau gweminar/cyfarfod arlein ar y dyddiadau a rhestrir isod. Os oes gennych farn penodol ar y strategaeth hon, rydym yn eich hannog i ddanfon eich ymateb eich hun. Os nad ydych yn gallu cymryd rhan yn y gweminar ond am ddanfon sylwadau i Hub Cymru Africa, gallwch ebostio advice@hubcymruafrica.org.uk.

Dyddiadau ac amseroedd y gweminar

  • Dydd Llun 8 Ebrill: 12:00 – 13:30
  • Dydd Mawrth 9 Ebrill: 17:00 – 18:30

Cyfarwyddiadau ar gyfer ymuno â‘r gweminar
Bydd y ddau gweminar yr un fath, felly dim ond un sesiwn fydd angen i chi wneud. Gallwch ymuno naill ai arlein (fydd angen cysylltiad dibynadwy i’r rhyngrwyd a chyfrifiadur gydag uned sain a meicroffon er mwyn i chi gallu clywed a siarad) neu gallwch ddeialu i fewn ar ffôn. Nid oes angen i chi aros trwy gydol y gweminar – gallwch galw mewn neu allan ar unrhyw bryd. Mae rhagor o fanylion isod.

Dilynwch y linc yma i’r gweminar , neu ffoniwch 0330 088 1927 ar ddechrau’r gweminar.

  • Wrth ymuno ar-lein, bydd gwefan FreeConferenceCall yn ymddangos. Cliciwch ar y botwm gwyrdd mawr sy’n dweud: ‘Ymunwch â chyfarfod ar-lein’. Gofynnir i chi roi eich enw a’ch e-bost, yna cliciwch y botwm gwyrdd ‘Ymuno’. Cliciwch ar y botwm symbol ffôn, yna’r botwm Mic & Speakers, os ydych chi’n defnyddio’ch cyfrifiadur.
  • Os ydych chi’n ymuno dros y ffôn, deialwch y rhif ffôn (rhif y DU – codir tâl ar gyfradd leol): 0330 088 1927. Gofynnir i chi ddweud eich enw ac yna byddwch yn ymuno â’r cyfarfod. Byddwch yn gallu clywed ond nid gweld sgrin ein cyflwynydd.

Dechreuwn trwy ddangos dogfen syml ar y sgrîn (i’r rhai sydd yn defnyddio cyfrifiadur) a byddwn yn dechrau cyflwyniad byr. Byddwn wedyn yn dechrau trafodaeth er mwyn i chi ofyn cwestiynau a rhoi eich barn.

Darllen mwy ar