Gwirfoddolwyr

Gwirfoddolwyr

Pam gwirfoddoli?

Mae gwirfoddoli yn ffordd ardderchog i wella eich sgiliau, i gwrdd â phobl newydd, profi pethau cyffrous ynghyd â gwneud gwahaniaeth. Mae gan y Cymry traddodiad hir o roi eu hamser a defnyddio eu harbenigedd i gefnogi a thyfu’r symudiad Masnach Deg.

Felly beth am gymryd rhan a chynorthwyo i ledu’r neges!

Beth allaf wneud?

Gwirfoddoli yn eich grŵp lleol

Grwpiau Masnach Deg yw asgwrn cefn y symudiad Masnach Deg yng Nghymru. Yn cynrychioli trawstoriad o’r gymuned maent yn gweithio’n galed i ennill a chadw’r statws Masnach Deg ar gyfer eu hardal. Mae’n rhoi’r cyfle i chi dod i adnabod eich cymuned yn well drwy gymryd rhan mewn digwyddiadau ymgyrchu hwylus a chwrdd yn rheolaidd ag aelodau eraill o’r grŵp i gynllunio eich ymgyrch. Byddwch yn dysgu am yr effaith anferth y gwnaiff Masnach Deg ar gyfer dros 7 miliwn o bobl ar draws y byd ynghyd âchynorthwyo i ledu’r neges. Mae hefyd yn llawr o hwyl!

Er mwyn darganfod eich grŵp agosaf cymerwch gip olwg ar ein tudalen Trefi a Siroedd Masnach Deg sydd yn cynnwys y manylion cysylltu angenrheidiol.

Gwirfoddoli gyda ni

A hoffech chi gymryd rhan mewn gwaith datblygu rhyngwladol a Masnach Deg yma yng Nghymru a chael sgiliau a phrofiad gwerthfawr? Mae rhaglen gwirfoddoli Hub Cymru Africa yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd yn ogystal ag gyda sefydliadau lawr gwlad Cymru Affrica a Masnach Deg ledled Cymru.

Rydym yn chwilio am dri o bobl i ymuno â’n bwrdd.

Sylwadau’r gwirfoddolwyr…

Sharron Hardwick“Y peth ardderchog am wirfoddoli yw fy mod i’n rhan o rywbeth rwy’n dwlu ar: Masnach Deg! Does dim ots pa fath o sgiliau sydd gennych oherwydd mae yna rywbeth i chi wneud o hyd. Os oes gennych angerdd am degwch ac rydych am ddefnyddio eich sgiliau a’ch doniau, rwy’n dra argymell eich bod yn rhoi cynnig arni oherwydd gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth!”

Sharron Hardwich, Gwirfoddolwr

 

Darllen mwy ar