Digwyddiadau rhanbarthol

Digwyddiadau rhanbarthol

Cynhadledd Masnach Deg Gogledd Cymru

Ble: Pontio, Bangor

Pryd: Dydd Gwener 30ain o Fedi

Cynhaliwyd cynhadledd fel rhan o ‘Dod â’r byd i Fangor’ yn ogystal â phenwythnos o ddigwyddiadau oedd wedi ystyried themâu megis ymgysylltiad Alltudiaeth, Mis Hanes Pobl Dduon a Masnach Deg. Clywsom gan Roger Arcos Ponte, mwynwr aur o Beriw. Hefyd roedd gweithdai ar amrywiaeth o bynciau Masnach Deg.

Areithydd cyweirnod:

Roger Arcos Ponte, MACDESA

Soniodd Roger am hanes mwyngloddio yn ei gymuned a sut mae derbyn cyflog teg wedi sicrhau eu bod yn gallu ail-adeiladu cartrefi ac ysgolion ar ôl tan, sut maent bellach yn mwyngloddio yn fwy diogel ar ôl prynu offer, ac maent wedi darparu cyfrifiaduron i’r ysgol leol.

Gweithdai

1. Aur – y darnau technegol

Cael golwg ar y broses o gloddio am aur a’r cynllun ardystio aur Masnach Deg gyda Roger Arcos Ponte, MACDESA ac Adam Gardner, Sefydliad Masnach Deg.

2. Cyflwyniad i Fasnach Deg

Roedd hon gyfle i ddysgu am Fasnach Deg a gofyn yr holl gwestiynau pwysig sydd gennych! Edrychwyd ar reolau masnach fyd-eang, pam fod Masnach Deg yn bwysig, hanes y mudiad a sut gallwch wneud gwahaniaeth gyda Aileen Burmeister, Cymru Masnach Deg

3. Cymru Masnach Deg: beth sy’n newydd?

Cyfle i ddysgu am ddatblygiadau cyffrous yng Nghymru a fydd yn eich helpu i wneud mwy o wahaniaeth yn eich cymunedau, boed gyda’r cynghorau, mewn ysgolion a gyda busnesau gydag Elen Jones, Cymru Masnach Deg.

 • Cyflwyniad

4. Gweithdy Ariannu/Grantiau

Mae grwpiau Masnach Deg yng Nghymru yn gallu cael grantiau o £50 – £5k ar gyfer gweithgareddau yng Nghymru. Gall grwpiau a chanddynt gysylltiadau â gweithgareddau yn Affrica wneud cais am hyd at £15k. Trafododd Julian Rosser, Rheolwr Grantiau a Pholisiau, Hub Cymru Africa, ynglŷn â sut mae modd i chi wneud cais am arian.

Cipluniau o’r diwrnod: albwm lluniau cynhadledd Masnach Deg Gogledd Cymru

“Diwrnod da iawn- llawr o wybodaeth”

 

3

Dathliad Masnach Deg Canolbarth Cymru

Cawsom ddathliad o bob peth Masnach Deg gyda chacennau, stondinau a thrafodaethau gyda thref Masnach Deg Aberystwyth a Phrifysgol Aberystwyth ac Undeb y Myfyrwyr.

Ble: Morlan, Aberystwyth

Pryd: Dydd Sadwrn, 19eg o Fedi

Trafodaethau:

Pam dewis Cotwm Masnach Deg?

Subindu Garkhel, Rheolwr Cynnyrch Cotwm, Sefydliad Masnach Deg

Ffasiwn yw un o’r diwydiannau mwyaf hudol yn y byd, ond mae’r bobl y tu cefn i’r defnydd yn brwydro i wneud bywoliaeth. Dewch i glywed sut mae Masnach Deg yn gwneud gwahaniaeth i fywydau cynhyrchwyr cotwm, sut y caiff y defnyddiau eu cynhyrchu o’r hedyn i’r siop, ynghyd â’r datblygiadau Masnach Deg diweddar gyda’r Rhaglen Cyrchu Masnach Deg a’r Safon Gwehyddu Masnach Deg newydd.

 • Cyflwyniad

Taith Masnach Deg Ffion yn Nwyrain Affrica

Ffion Storer-Jones, Intern Ymgyrchoedd, Cymru Masnach Deg

Dewch i glywed am daith diweddar Ffion i Ddwyrain Affrica ynghyd â’r bobl roedd hi wedi cyfarfod ar hyd y ffordd. Treuliodd mis Mai yn Uganda, Kenya a Tanzania yn ymweld ag amryw o sefydliadau Masnach Deg: o gydweithfeydd coffi yn uchel ym Mynyddoedd Rwanzi yng Ngorllewin Uganda i’r mwynfeydd aur dwfn o dan bridd rhydlyd Tanzania.

Masnach Deg yn Libanus

Elen Jones, Cydlynydd Cenedlaethol, Cymru Masnach Deg

Tywysodd Elen ninnau drwy blas a golygfeydd Libanus (Lebanon) wrth iddi rannu ei phrofiadau o’r modd y maent yn ymdrin â Masnach Deg er mwyn cefnogi cynhyrchwyr a chrefftwyr lleol. Yn wyneb sawl her gyfredol yn y wlad, gwelir Masnach Deg fel ffordd o gynorthwyo i sefydlogi a thyfu’r economi drwy gael mynedfa i’r farchnad fyd-eang.

 • Cyflwyniad

Stondinau:

Diolch yn fawr i holl stondinwyr y diwrnod, i Cafe Treehouse am y cacennau hyfryd a Croeso Aber am y diodydd.

 • Cymru Masnach Deg

 • Oxfam

 • Traidcraft

 • Coop

 • Undeb Myfyrwyr Aberystwyth / Prifysgol Aberystwyth

 • Shared Interest

 • Canolfan Morlan

Cipluniau o’r diwrnod: albwm lluniau dathliad canolbarth Cymru

“Cefais lawer o hwyl yn siarad â phobl o’r un feddwl a rhwydweithio gyda phobl sy’n gweithio yn y sector cyflenwi moesegol/Masnach Deg.”

4

Diwrnod Rhwydweithio Masnach Deg De Cymru

Cynhaliwyd diwrnod ar gyfer cefnogwyr Masnach Deg er mwyn clywed y diweddaraf gan y Sefydliad Masnach Deg, ni’n hunain, ac wrth gwrs ein gilydd!

Cymru Masnach Deg (Elen Jones)

Sefydliad Masnach Deg (Rachael Sweet)

Cymorthfeydd:

Cyfleoedd oedd y rhain i gael 15 munud gydag arbenigwr.

Lle agored:

Cafodd pawb a fynychodd y cyfle i gyfrannu’r hyn roeddent am drafod a chafodd y testunau eu dosbarthu mewn adrannau i’w trafod yn y prynhawn. Y pedwar pwnc oedd:

 • Pythefnos Masnach Deg

 • Systemau ardystio / rhaglenni (utz / bywyd coco)

 • Cryfhau eich grŵp Masnach Deg

 • Archfarchnadoedd a Chyflenwyr/ cadwyni cyflenwi

Cipluniau o’r diwrnod: albwm lluniau diwrnod rhwydweithio Masnach Deg De Cymru

“Roedd yn braf cael clywed am faterion masnach deg cyfoes. Cefais fy ysbrydoli i barhau i ymgyrchu dros Fasnach Deg!”

Darllen mwy ar