Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Pam Ymuno â’ch Grŵp Lleol?

Grwpiau Masnach Deg yw asgwrn cefn y mudiad Masnach Deg yng Nghymru. Maen nhw’n cynrychioli trawstoriad o’r gymuned, ac yn gweithio’n galed i ennill a chadw statws Masnach Deg ar gyfer eu hardal. Maen nhw’n rhoi cyfle i chi ddod i adnabod eich cymuned yn well trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymgyrchoedd difyr, a chyfarfod yn rheolaidd gydag aelodau eraill o’r grŵp i gynllunio’ch ymgyrch. Byddwch yn dysgu am yr effaith enfawr y mae Masnach Deg yn eu cael ar fwy na 7 miliwn o bobl ar draws y byd, ac yn helpu i ledaenu’r gair. Hyn i gyd, ac mae’n ddifyr iawn hefyd!

Pa gefnogaeth ydw i’n ei chael?

Mae Masnach Deg Cymru wedi cael ei sefydlu i gefnogi’r mudiad Masnach Deg, ac mae gennym aelod penodol o staff sy’n helpu i gefnogi grwpiau lleol. Byddwch yn derbyn y newyddion Masnach Deg diweddaraf yn rheolaidd trwy ein cylchlythyrau, ac yn cael y cyfle i ddysgu sgiliau newydd a defnyddio ein hamrywiaeth o adnoddau, o wisgoedd banana i DVDau Masnach Deg.

Darllen mwy ar