Pythefnos Masnach Deg 2020

Pythefnos Masnach Deg 2020

Mae’r Bythefnos Masnach Deg yn ôl! Dydd Llun 24 Chwefror - dydd Sul 8 Mawrth 2020.

Bob blwyddyn, mae’r Bythefnos Masnach Deg yn rhoi cyfle i bobl ar draws y DU i ddathlu
llwyddiannau Masnach Deg, a dysgu mwy am y gwahaniaeth mae Masnach Deg yn ei
wneud.

Yn 2020, byddwn yn parhau â'n cenhadaeth i sicrhau bod pob ffermwr yn cael ei dalu'n deg
am ei waith ac yn gallu ennill incwm byw, gan ddechrau gyda ffermwyr coco yng Ngorllewin
Affrica.

Gan mai hon yw blwyddyn dau o'n hymgyrch incymau byw, gallwch barhau i ddefnyddio
adnoddau'r llynedd yn nigwyddiadau cymunedol 2020, ond bydd gennym rywfaint o
ddeunyddiau newydd sbon ar gael i'w archebu hefyd, gan gynnwys ein bomiau stori
cyffrous!

Rhagor o wybodaeth am ymgyrch 2020 

Sut y gallaf gymryd rhan?
  • Dyma eich Canllaw 2020 newydd i weithgareddau i’ch helpu i gynllunio eich digwyddiadau cymunedol. Mae rhywfaint o adnoddau ar gael i’w harchebu nawr, ac mae mwy ar y ffordd drwy
  • Mae rhywfaint o adnoddau ar gael i’w harchebu nawr, ac mae mwy ar y ffordd drwy siop y Sefydliad Masnach Deg, gan gynnwys adnoddau dwyieithog a Chymraeg.
  • Cliciwch i lawrlwytho asedau digidol dwyieithog (i’w defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol)
  • Rhowch wybod beth rydych chi’n ei wneud, a chysylltu â ni
Beth ddigwyddodd yn 2019 – darllenwch fwy.
Beth mae Cymru Masnach Deg yn ei wneud?
  • Rydym yn trefnu ymweliadau cynhyrchwyr gyda grwpiau sydd heb gael ymweliad mewn pedair blynedd neu fwy
  • Rydym yn trefnu digwyddiad adrodd stori yng Nghaerdydd gyda’r Sefydliad Masnach Deg ar 2 Mawrth, sy’n canolbwyntio ar fenywod a’r thema #SheDeserves. Archebwch docynnau a mwy o wybodaeth.
  • Edrychwch ar beth sy’n digwydd yn eich ardal leol ac ymunwch â chi.
  • Cysylltwch i weld sut y gallwn ni eich cefnogi chi.

Pam y dylswn i gymryd rhan?

Roedd Pythefnos Masnach Deg 2019 yn canolbwyntio ar y bobl – yn arbennig y menywod – sy’n tyf’r coco yn ein siocled. £1.86 yw’r swm sydd angen i ffermwr coco yng Ngorllewin Affrica ei ennill bob dydd i ennill incwm byw. Ar hyn o bryd, mae ffermwr coco nodweddiadol yn Cote d’Ivoire yn byw ar tua 74c  y dydd.

Mae bron pob ffermwr coco yng Ngorllewin Affrica yn byw mewn tlodi. I’r menywod, mae’r sefyllfa hyd yn oed yn waeth. Maen nhw’n plannu a chynaeafu ar y fferm, yn gofalu am blant, yn cario dŵr, yn casglu pren, yn coginio ac yn glanhau i’r teulu, ac yn cludo’r ffa coco i’r farchnad ond yn aml, gyda llai o hawliau na dynion.

Dyna pam ein bod ni ym Masnach Deg yn ymgyrchu i incwm byw ddod yn realiti i ffermwyr coco yng Ngorllewin Affrica. Os gallwn weithio gyda llywodraethau, cwmnïau siocled a manwerthwyr i wneud yr ymrwymiadau a’r polisïau angenrheidiol, yna gallwn wneud i hynny ddigwydd.

Darllen mwy ar