Pythefnos Masnach Deg 2019

Pythefnos Masnach Deg 2019

Pythefnos Masnach Deg 2019: 25 Chwefrof – 10 Mawrth

Bob blwyddyn, mae’r Bythefnos Masnach Deg yn rhoi’r cyfle i bobl ar draws y DU i ddathlu llwyddiannau Masnach Deg a dysgu mwy am y gwahaniaeth y mae Masnach Deg yn ei wneud. Eleni, bydd yn rhoi sylw i fywydau menywod yn y diwydiant coco, ac yn datgelu ymgyrch newydd dros hawl ffermwyr coco i ennill incwm byw.

Mae adnoddau nawr ar gael i’w rhag-archebu gan y Sefydliad Masnach Deg. Mae adnoddau dwyieithog ar gael a mae’r disgrifiadau o’r eitemau ar y wefan yn nodi os ydynt yn ddwyieithog ai peidio.

Mae gennym sawl baner fawr i’w chynnig ar fenthyg, unai ar gyfer digwyddiadau neu i’w gosod ar adeiladau perthnasol. Gosodwyd ambell faner ar furiau Castell Caerdydd y llynedd ac mae nifer o faneri eraill ar gael.

Darllen mwy ar