Siaradwyr Masnach Deg

Siaradwyr Masnach Deg

O gyflwyniadau i astudiaethau manwl o rai cadwyni cyflenwi, dyma unigolion a chynrychiolwyr o sefydliadau sy’n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau Masnach Deg.  Mae’r mwyafrif o siaradwyr yn hapus iawn i weithio gyda chi er mwyn teilwra eu gweithgareddau i’ch gofyniadau penodol. Efallai bydd eich grŵp Masnach Deg lleol yn ymwybodol o siaradwyr yn eich ardal.  Cymerwch gip olwg ar ein tudalennau Trefi  a Siroedd Masnach Deg i ddod o hyd i’ch grŵp Masnach Deg lleol.
Sylwch os gwelwch yn dda nad oes gan Cymru Masnach Deg cynllun siaradwyr a bydd angen i chi gysylltu â’r siaradwyr eich hunan.

Ymgyrch Masnach Deg a Phêl Droed

Sharron Hardwick

Hanes Sharron

Mae Sharron wedi bod yn hoff o bêl-droed ers pan oedd hi’n 10 mlwydd oed. Sefydlodd yr ymgyrch Masnach Deg a Phêl Droed ar ôl dod yn ymwybodol o’r amodau lle gwneir y peli ac roedd am godi ymwybyddiaeth o’r mater.  Mae Sharron yn defnyddio adnoddau i hyrwyddo, ymgysylltu ac addysgu pobl ynglŷn â natur Masnach Deg a Masnach Deg a Phêl Droed; drwy ddangos sut y gall ein cefnogaeth gynorthwyo i drawsffurfio cymunedau, wrth hyrwyddo cynaladwyedd.  Mae ymgyrch Masnach Deg a Phêl Droed yn cynnal Pencampwriaeth Masnach Deg blynyddol gyda 12 ysgol yn cymryd rhan, ochr yn ochr â chynnig y gweithdai a’r gefnogaeth isod.

Beth mae Sharron yn cynnig?

Math o weithgareddau:

 • Gweithdai wedi eu lleoli tu allan
 • Gweithdai wedi eu lleoli yn yr ystafell ddosbarth
 • Gwasanaethau a chyflwyniadau ysgol
 • Gweithdai Iach a Theg- sesiynau gweithgareddau sydd yn addas ar gyfer lefel cynradd
 • Pencampwriaethau Pêl Droed Masnach Deg
 • Syniadau ar gyfer cystadleuaeth proffil Masnach Deg

 Pynciau:

 • Peli Masnach Deg
 • Ffitrwydd ac aros yn Iach
 • Y diwydiant creu peli
 • Pythefnos Masnach Deg

Gall Sharron hefyd ymateb i ofyniadau ysgolion ar gyfer agwedd penodol o’r maes llafur, er enghraifft, mathemateg neu ysgrifennu darbwyllol.

Gyda phwy mae Sharron yn gweithio?

Oedran/ cyfnod sylfaenol: 4 – 11 mlwydd oed (CA 1 a 2), 11-14 (CA3)

Iaith (ieithoedd):  Saesneg

Ardal ddaearyddol: Sir Benfro

Oes yna gost?

Nid oes cost ond byddai’n gwerthfawrogi rhodd awgrymedig i’r Ymgyrch Masnach Deg a Phêl droed ynghyd a chostau teithio.

Ar gyfer mwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad mae croeso i chi gysylltu â Sharron drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

E: sharronhardwick@talktalk.net

T:  @fairtradefooty

FB: www.facebook.com/groups/fairtradeinfootball/

G: www.fairtradeinfootball.com

Emmanuel Okuni Annang

Hanes Emmanuel

Cafodd Emmanuel ei eni a’i fagu yn Ghana ond mae bellach yn byw yng ngorllewin Cymru.  Mae Ghana yn enwog am ddrymio, dawnsio, y celfyddydau a choco ac mae Emmanuel yn cyfuno’r elfennau yma gyda’i gilydd wrth weithio gydag ysgolion.

Beth mae Emmanuel yn cynnig?

Math o weithgareddau:

 • Gweithdai
 • Sesiynau cerddoriaeth a dawnsio

 Pynciau:

 • Coco a Masnach Deg
 • Gweithdy Drymio Affricanaidd
 • Gweithdy Dawnsio Affricanaidd
 • Gweithdy Celf Affricanaidd

Gyda phwy mae Emmanuel yn gweithio?

Oedran/ cyfnod sylfaenol: 11 – 14 mlwydd oed (CA3)

Iaith (ieithoedd):  Saesneg (Sesiwn Celf Affricanaidd ar gael yn Gymraeg)

Ardal ddaearyddol: Gorllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Oes yna gost?

Oes. Cysylltwch ar gyfer mwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar gyfer mwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad mae croeso i chi gysylltu ag Emmanuel drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

E: eokuni@yahoo.com

G: niiokunidrumming.webs.com

Lis Perkins

Hanes Lis

Mae Lis Perkins wedi bod yn cefnogi ysgolion yn ei hardal am nifer o flynyddoedd.  Yn ychwanegol at yr holl wybodaeth isod, gall Lis hefyd cefnogi ysgolion wrth iddynt weithio tuag at gyflawni’r tair lefel yng nghynllun Gwobr Ysgolion Masnach Deg.  Gall Lis gynnig nwyddau Masnach Deg i ysgolion ar sail gwerthu neu ddychwelyd.  Gweithiodd fel Cydlynydd Ardal ar gyfer Cymorth Cristnogol am ryw 11 mlynedd ac mae wedi bod yn rhan uniongyrchol o Fasnach Deg ers 2002.

Beth mae Lis yn cynnig?

Math o weithgareddau:

 • Gwasanaethau a chyflwyniadau ysgol
 • Sesiynau grŵp
 • Stondin Masnach Deg

Pynciau:

 • Cyflwyniad i Fasnach Deg
 • Siocled Masnach Deg
 • Cotwm Masnach Deg
 • Bananas Masnach Deg

Gyda phwy mae Lis yn gweithio?

Oedran/ cyfnod sylfaenol: 4 – 11 mlwydd oed (CA 1 a 2)

Iaith (ieithoedd):  Saesneg, Cymraeg

Ardal ddaearyddol: Gogledd Cymru

Oes yna gost?

Gofynnir Lis am gostau teithio ar gyfer ei hymweliad, ac i gynnal stondin Masnach Deg ar y diwrnod (prisiau 25c – £1).

Ar gyfer mwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad mae croeso i chi gysylltu â Lis drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

E: lis@justshopping.co.uk

Love Zimbabwe

Martha Musonza Holman

Hanes Martha

Yn wreiddiol o Zimbabwe ond nawr yn byw yng Nghymru, mae ganddi brofiad uniongyrchol o’r buddion mae Masnach Deg yn rhoi i gymunedau ac mae hi’n cynnal busnes celf a chrefft yn ogystal â chyswllt cymunedol gweithredol sy’n anelu at ddyrchafu tlodi yn ei gwlad. Mae Martha wedi bod yn siarad mewn ysgolion am nifer o flynyddoedd.

Beth mae Martha yn cynnig?

Math o weithgareddau:

 • Gwasanaethau a chyflwyniadau ysgol
 • Gweithdai
 • Stondin crefft Masnach Deg

Pynciau:

 • Trafodaeth am y profiad o fod yn gynhyrchwr Masnach Deg
 • Gweithdy creu crefftau- Creu Batik
 • Dosbarth coginio Simbabweaidd gyda chynhwysion Masnach Deg
 • Gwers mudo a Masnach Deg

Gyda phwy mae Martha yn gweithio?

Oedran/ cyfnod sylfaenol: 11 – 14 mlwydd oed (CA3)

Iaith (ieithoedd):  Saesneg neu Shona

Ardal ddaearyddol: wedi lleoli yn Ne Ddwyrain Cymru ond mae’n gallu teithio ar draws Cymru.

A oes yna gost?

Oes, mae yna gost ond mae’n agored i drafodaeth yn dibynnu ar gyllid yr ysgol. Y costau arferol yw £75/yr awr/gweithdy yn ogystal â chostau teithio.

Ar gyfer mwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad mae croeso i chi gysylltu â Martha drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

E: martha.fairtrade@gmail.com

G: lovezimbabwe.org

Grŵp Tref Castell Nedd

Sheila Pugh

Hanes Sheila

Mae Sheila yn byw yn ardal Castell-nedd Port Talbot ac mae wedi cynnal gweithdai ysgolion am nifer o flynyddoedd, ac roedd ar gynllun siaradwyr Cymru Masnach Deg yn flaenorol. Gall Sheila hefyd darparu cynnyrch Masnach Deg ar sail gwerthu neu ddychwelyd ar gyfer digwyddiadau arbennig.

Beth mae Sheila yn cynnig?

Math o weithgareddau:

 • Gwasanaethau a chyflwyniadau ysgol
 • Gweithdai- yn cynnwys fideos, gemau a gweithgareddau rhyngweithiol.
 • Stondin Masnach De gar gyfer boreau coffi/ nosweithiau rhieni

Pynciau:

 • Masnach Deg (cyffredinol)
 • Masnach Deg (ochr daearyddol)
 • Masnach Deg (ochr dinasyddiaeth)

Gyda phwy mae Sheila yn gweithio?

Oedran/ cyfnod sylfaenol: 4 – 16 mlwydd oed (CA 1, 2, 3, a 4)

Iaith (ieithoedd):  Saesneg

Ardal ddaearyddol: Castell-nedd Port Talbot ac ardaloedd cyfagos

Oes yna gost?

Nid oes cost of fewn Castell-nedd Port Talbot, ond bydd costau teithio tu hwnt i Gastell-nedd Port Talbot.

Ar gyfer mwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad mae croeso i chi gysylltu â Sheila drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

E: sande.pugh@hotmail.co.uk

Ff:  07866833395

Koolskools

Andy Ashcroft

Hanes Koolskools

Mae Koolskools yn gyflenwr gwisgoedd ysgol moesegol, ac yn darparu gwisgoedd wedi eu creu gan gotwm a ardystiwyd gan Fasnach Deg ac wedi eu pwytho yn ffatrïoedd Masnach Deg ym Mauritius. Hefyd mae ganddynt raglen estyn allan i ysgolion sydd â diddordeb i ddysgu mwy am gotwm a’r gadwyn cyflenwi o’u gwisgoedd ysgol.

Beth mae Koolskools yn cynnig?

Math o weithgareddau:

 • Gwasanaethau a chyflwyniadau ysgol
 • Gwersi yn y dosbarth

 • Gweithdai
 • Ymweliadau gan gynhyrchwyr Masnach Deg
 • Cynadleddau ysgol

 Pynciau:

 • Trafodaeth am y profiad o fod yn gynhyrchwr Masnach Deg
 • Masnach Deg
 • Cotwm Masnach Deg
 • Gwisgoedd ysgol / diwydiant a chynhyrchiad dillad

Gyda phwy mae Koolskools yn gweithio?

Oedran/ cyfnod sylfaenol: 5 – 14 mlwydd oed (CA 1, 2 a 3)

Iaith (ieithoedd):  Saesneg

Ardal ddaearyddol: Ar draws Cymru.  Angen trefnu ymweliadau o flaen llaw

Oes yna gost?

Weithiau- cysylltwch am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar gyfer mwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad mae croeso i chi gysylltu ag Andy drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

E: andy@koolskools.co.uk

G: www.koolskools.co.uk

 

Shared Interest

Stephen Thomas

Hanes Stephen

Mae Stephen yn wirfoddolwr ar gyfer Shared Interest, sydd yn gwmni cydweithredol Prydeinig ar fuddsoddiadau moesegol. Mae Shared Interest yn ffurfio’r ddolen hanfodol honno rhwng buddsoddwyr cymdeithasol fan hyn a sefydliadau masnach deg tramor, sydd angen arian er mwyn gwella bywoliaeth eu gweithwyr.

Beth mae Stephen yn cynnig?

Math o weithgareddau:

 • Siarad cyhoeddus
 • Cyflwyniadau

Dealltwriaeth i grwpiau, trwy sgyrsiau/cyflwyniadau, sydd yn ceisio darganfod sut y gallant gynnig mewnbwn ymarferol i ariannu masnach deg, neu sydd yn ystyried sut fyddai orau i fuddsoddi’n foesegol.

Gyda phwy mae Stephen yn gweithio?

Oedran/ cyfnod sylfaenol: Pob oedran a chyfnodau allweddol

Mae’r gwasanaeth mae Stephen yn ei gynnig yn addas ar gyfer grwpiau masnach deg, cymunedol neu grefyddol (yn ogystal ag ysgolion) sydd yn ystyried dangos eu hymrwymiad i fasnach deg trwy gymryd un cam ychwanegol, ymhellach na phrynu cynhyrchion masnach deg.

Iaith (ieithoedd):  Saesneg a Cymraeg

Ardal ddaearyddol: Cymru

Oes yna gost?

Nac oes. Mae Shared Interest yn talu’r treuliau teithio: nid oes unrhyw daliad ychwanegol.

Ar gyfer mwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad mae croeso i chi gysylltu ag Stephen drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

E: stephenv.thomas@btinternet.com

Ff: 029 2066 6645 / 07767 214357

Trading Visions

Hanes Trading Visions

Mae Trading Vision yn elusen addysg Masnach Deg a sefydlwyd mewn partneriaeth rhwng Comic Relief, Divine Chocolate a Kuapa Kokoo, y ffermwyr coco Ghanaiaidd, o’r cydweithrediad sy’n cyd-berchen Divine Chocolate. Gall Gall Trading Visions ddod i’ch ysgol i gyflwyno gweithdy rhyngweithiol gan ddweud stori y ffa i’r bar, a sut mae coco Masnach Deg yn cael ei droi’n siocled, a’r hyn y gall eich myfyrwyr ei wneud i wneud y byd yn le gwell.

Beth mae Trading Visions yn gynnig? 

Math o weithgareddau:

 • Gwasanaethau ysgol a chyflwyniadau
 • Gweithdai
 • Gweithgareddau dosbarth

Pynciau:

 • ‘O ffa i’r bar’ Dysgwch am y gadwyn gyflenwi coco o’r goeden coco i’r bar siocled.
 • Defnyddio ei pecyn ‘Be a Cocoa Farmer’ – sydd â phod coco brethyn a phot machete pren
 • Mentrau Masnach Deg a chymdeithasol (ar gyfer myfyrwyr Astudiaethau Busnes CA3 a CA4).
 • Blasu siocled gyda Siocled Dwyfol – arafu a blasu gyda’ch holl synhwyrau!

Cipolwg trwy drafodaethau/ cyflwyniadau ar gyfer grwpiau sy’n ceisio deall sut y gallant roi mewnbwn ymarferol i ariannu masnach deg, neu ystyried sut orau i fuddsoddi’n foesegol.

Gyda pwy mae Trading Visions yn gweithio?

Ystod oedran/ Cyfnod allweddol: Pob oedran a chyfnod allweddol

Ieithoedd: Saesneg

Ardal Daearyddol: Cymru Gyfan

Oes yna gost?

Oes. The cost for a workshop is usually £100 + travel expenses, this can be negotiable.

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad, ewch i dudalen cyswllt Trading Vision.

Fair Dos/ Siopa Teg 

Sarah Lart

Hanes Sarah

Beth mae Lis yn cynnig?

 • Gwasanaethau a chyflwyniadau ysgol
 • Sesiynau grŵp
 • Stondin Masnach Deg

Oes yna gost?

Nid oes cost

Ardal ddaearyddol

SE Wales eg Vale of Glamorgan, Bridgend, RCT, Caerphilly. Cardiff,
Newport, Torfaen Gwent and Monmouthshire.

Contact details schools@fairdos.com (Sarah)

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

Efallai bod eich grŵp Masnach Deg yn ymwybodol o siaradwyr yn eich ardal chi. Gweler ein tudalennau Trefi a Siroedd Masnach Deg i ddarganfod eich grŵp Masnach Deg lleol.

Mae croeso i chi gysylltu os ydych yn siaradwr sy’n cynnig gweithgareddau a hoffech gael eich cynnwys ar y dudalen hon. Cysylltu â ni!

 

Darllen mwy ar