(English) Georgetown Primary School

Mae Ysgol Gynradd Georgetown wedi cynllunio a chreu cerflun ffantastig i ddathlu pum mlynedd gyntaf Cymru yn Genedl Masnach Deg!

Fel rhan o’i gwaith yn dysgu am Fasnach Deg, penderfynodd y plant creu cerflun i ymuno â’r dathliadau sy’n digwydd o gwmpas yCymru i goffáu pum mlynedd ers iddi gael ei phenodi’n genedl Masnach Deg. Fe ddewison nhw’r ddraig fel symbol o Gymru a gasglodd y plant papur lapio a blychau o gynnyrch Masnach Deg er mwyn adeiladu’r corf ac i addurno’r cerflun.

Am fasgot arbennig ar gyfer ein cenedl Masnach Deg!

Darllen mwy ar