Buddugoliaeth i Chile wrth i St Marks ennill Cwpan y Byd Masnach Deg

Ar y dydd Gwener poethaf eleni Chile oedd y canolbwynt yn Ysgol Gymunedol Tavernspite gyda St Marks yn fuddugol yng Nghystadleuaeth Pêl-droed Cwpan y Byd Masnach Deg- y cyntaf o’i fath.

Trefnwyd y gystadleuaeth pêl-droed Masnach Deg gan Richard Henton a Julie Houghton- athrawon ysgol Tavernspite- ynghyd a Sharron Hardwick, sylfaenydd yr Ymgyrch Masnach Deg a Phêl-droed. Hefyd yn ymuno â’r tîm ac o Cymru Masnach Deg roedd Janie Pridham, Sir Benfro, a Helen Bradley a Tristan Humphreys a deithiasant o Gaerdydd.

Roedd y 12 ysgol a chymerodd rhan yn cynrychioli Gwledydd Cynhyrchu Masnach Deg sydd wedi mynd drwodd i Gwpan y Byd, ac fe wnaethant gynrychioli eu gwledydd mewn steil!

Arddangosodd ffenestr groesawgar y gwahoddwyr Tavernspite yr Ariannin. Fe gyrhaeddodd Cameroon (Nayland) yn gwisgo hetiau ac yn cario baneri’r tîm. Roedd gwisgoedd Mecsico (Johnston) yn arddangos baner eu gwlad ac roeddent yn cario baner “Come on Mexico”. Fe wisgodd Ecwador (Stepaside) hetiau gwlân Ecwadoriaidd. Roedd bibiau Wrwgwai (Llys Hywel) yn dangos logos Masnach Deg a’r ysgol, gyda baner y wlad ar y gwrthwyneb. Wedi eu noddi gan Dave Busby, Wales Environmental roedd gwisgoedd printiedig “Ysgol Saundersfoot Pêl-droed Masnach Deg”.

Gyda’r tywydd yn debycach i Rio, anogwyd y timoedd gan godwyr hwyl o Broad Haven a Tavernspite yn chwifio baneri, yn llafarganu ac yn gwneud triciau blansio!

Dywedodd Sharron “Roeddwn llawn edmygu ansawdd y pêl-droed a sut ymglymodd y timoedd i ysbryd Cwpan y Byd Masnach Deg. Fe greodd y gwisgoedd addurnedig, y baneri, a’r codwyr hwyl awyrgylch arbennig. Hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth anhygoel i Fasnach Deg.”

Cychwynnwyd y gystadleuaeth Masnach Deg gyda’r cyfnod grwpiau, yn chwarae 8 munud wedi eu dyfarnu gan 6 disgybl o Ddyffryn Taf.

Yn y rownd cyn derfynol yr enillwyr oedd: Grŵp 1- Y Traeth Ifori (Llandyfái), Grŵp 2- Chile (St Marks) a Grŵp 3- Costa Rica (Ysgol Iau Dinbych y Pysgod) a oedd heb eu curo, ac wedi cadw dalen wag ac yr ail gorau Colombia (St. Aidan’s) ar wahaniaeth goliau.

Fe baratôdd y terfynwyr Chile (St Marks’s) a Costa Rica (Dinbych y Pysgod) drwy chwarae gyda phêl Zanzibar sbwriel. Er hynny roedd y pêl-droed drwy’r gystadleuaeth ymhell o fod yn ddiwerth!

Dinbych y Pysgod oedd y ffefrynnau, ond yn fuddugol, gyda’u penderfyniad ac amddiffyniad pybyr, ac wedi eu hannog gan eu hyfforddwr- a Phennaeth- ffyddlon Mr Owen, roedd St Marks!

Cyflwynwyd gwobrwyon wedi eu noddi gan Gymdeithas Gristnogol New Life gan Cymru Masnach Deg: medalau safle 3ydd i’r Traeth Ifori (Llandyfái) a wnaeth gurodd St Aidan yn y gêm dros ben.  Yn yr ail safle roedd Costa Rica (Dinbych y Pysgod) a derbyniant fedalau a thlws. Codwyd Cwpan y Byd Masnach Deg- wedi ei rhoddi gan Graham Thorley- gan y pencampwyr Chile (St Marks).

Gwobrwywyd yr Esgid Aur wedi ei dyfarnu gan Phillip Evans (Greenhill) a Joel Moody (Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Abertawe) i Jack, amddiffynnwr St Marks a oedd mor galed ag asgwrn a sgoriwr y rownd derfynol,

Cyflwynwyd y wobr am Gyrhaeddiad Arbennig i Archie (Ysgol Iau Dinbych y Pysgod) am ei chwarae a sgorio arbennig.

“Roedd ein disgyblion wedi mwynhau mas draw. Nid oedd unrhyw beth ond canmoliaeth i’r digwyddiad oll gan ein staff a disgyblion. Gan fod gennym dros 40 o ddisgyblion yn y flwyddyn dan sylw a dim ond 7 wnaeth gymryd rhan, cawsom barti i ddathlu ar ôl iddynt ddychwelyd- am awyrgylch arbennig. Awgrymodd un disgybl dylai’r gystadleuaeth barhau’n flynyddol er mwyn amlygu’r angen am fasnach deg drwy’r byd” dywedodd athrawes Saundersfoot Nia Booth.

Ar gyfer eu cynnig i Gystadleuaeth Proffil Cynhyrchydd Masnach Deg fe gariodd Ghana (St Oswalds) tair baner ardderchog yn arddangos ffeithiau am Ghana a Masnach Deg. Mae ceisiadau yn agored i bawb hyd ddiwedd mis Mehefin. Gweler www.fairtradeinfootball.com

Cymerwch gip olwg ar yr holl ddigwyddiadau yn ein galeri!

Darllen mwy ar