Darganfod eich grŵp tref neu siroedd Masnach Deg lleol

Darganfod eich grŵp tref neu siroedd Masnach Deg lleol

Abergavenny
Cysylltwch â: Francis Buxton - fjbuxton@yahoo.co.uk neu Rebecca Hands - beckaandtom@yahoo.co.uk Facebook | Twitter

Abergele
Cysylltwch â: Rod Brocklehurst- rod@brocklehurst.euFacebook

Abertawe
Cysylltwch â: info@fairtradewales.org.uk  | Facebook | Website

Bangor 
Cysylltwch â: Jenny Pye - Jennypye10@gmail.com

Y Barri
Cysylltwch â: Robyn Walsh – robynwalsh@barrytowncouncil.gov.uk

Brynbuga
Cysylltwch â: Ruth Prince – reprince46@gmail.com

Caerdydd
Cysylltwch â: Aileen Burmeister - fairtradecardiff@gmail.com    | Facebook | Twitter | Website

Caerfyrddin
Cysylltwch â: Tom Defis- tdefis@cymorth-cristnogol.org

Cas-gwent 
Cysylltwch â: Tanya White - tanya_white58@hotmail.co.uk

Castell Newydd Emlyn
Cysylltwch â: Jill Sutton - jill.sutton@btinternet.com

Conwy 
Cysylltwch â: Kay Pitt – conwyfairtrade@gmail.com

Dinas Powys 
Cysylltwch â: Cathie Jackson - dinaspowysfairtrade@gmail.com     | Facebook | Twitter |

Dinbych
Cysylltwch â: Jenny Barlow – townclerk@denbightowncouncil.gov.uk

Y Gelli (Gandryll)
Cysylltwch â: Louise Davies – louise@eighteenrabbit.co.uk | Facebook

Llandrindod Wells
Cysylltwch â: fair-trade-llandrindod@googlegroups.com

Llandudno
Cysylltwch â: conwyfairtrade@gmail.com

Llanelli
Cysylltwch â: info@fairtradellanelli.org.uk

Pen-y-bont (ar Ogwr)
Cysylltwch â: Margaret Minhinnick - mm@sustainablewales.org.uk    | Twitter

Penarth
Cysylltwch â: Mark Wilson - mark.wilson70@ntlworld.com

Pontypridd
Cysylltwch â: Sarah Sutton – rctfairtrade@gmail.com     | Facebook  | Twitter

Porthaethwy
Cysylltwch â: Lis Perkins - lis@justshopping.co.uk

Porthcawl
Cysylltwch â: Ann Shillaker – ashillaker@hotmail.co.uk

Rhondda Cynon Taff
Cysylltwch â: Sarah Sutton – rctfairtrade@gmail.com      | Facebook | Twitter

Rhydaman
Cysylltwch â: Phil Broadhurst - riversidepicnic@yahoo.co.uk     | Facebook  | Twitter

Sir y Fflint
Cysylltwch â: Pat Rogers -  pannrogers24@gmail.com

Trefynwy
Cysylltwch â: info@fairtradewales.org.uk

Sir Gaerfyddin
Cysylltwch â: info@fairtradewales.org.uk

Trefynwy
Cysylltwch â: Bethia Smith - bethiasmith@hotmail.com

Wrecsam
Cysylltwch â: wrexhamfairtradecoalition@yahoo.com

Yr Wyddgrug
Cysylltwch â: Teresa Carberry cllr.teresa.carberry@gmail.com

Ynys Môn
Cysylltwch â: Tony McNicholl - tony.mcnicholl@dsl.pipex.com

Darllen mwy ar