Trefi a Siroedd

Trefi a Siroedd

Beth yw tref/sir Masnach Deg?

Mae’n gymuned sydd wedi addo i gefnogi Masnach Deg, ac sydd felly yn cefnogi ffermwyr a chymunedau amddifadus yn y byd datblygol.  Yn ymarferol mae hyn yn golygu:

 • Bydd gan y gymuned dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth arwyddocaol o gydsyniad Masnach Deg
 • Bydd cynnyrch Masnach Deg ar gael i brynu a’u defnyddio drwy’r wlad.
 • Ymrwymiad wedi cael ei gytuno ar gyfer cynyddu gwerthiannau ac ymwybyddiaeth drwy weithgareddau addysgiadol a hyrwyddol

Sut i ddod yn Dref/Sir Masnach Deg

Dyma’r 5 nod:

 1. Sefydlu pwyllgor llywio

  Mae’r pwyllgor llywio lleol yn hanfodol ar gyfer galluogi ymrwymiad parhad tuag at statws Masnach Deg. Yn ddelfrydol fe dyle’r grŵp gynnwys cynrychiolydd o’r cyngor, ymgyrchwyr a phobl sy’n cynrychioli ysgolion y sir, grwpiau ffydd a busnesau. Bydd y grŵp yn gyfrifol am gyflwyno cais Statws Masnach Deg y dref.

 2. Penderfyniad y cyngor lleol

  Mae angen i’r cyngor lleol i ganiatáu penderfyniad sydd yn cefnogi Masnach Deg, yn cynnwys cytuno i ddarparu te a choffi  Masnach Deg yn eu cyfarfodydd, cantîn a’u swyddfeydd.

 3. Cynnyrch Masnach Deg ar gael yn lleol

  Fe ddylai cynnyrch Masnach Deg fod ar gael yn rhwydd yn siopau lleol a gweithleoedd arlwyo a bwytai lleol. Fe ddylai fod yn rhwydd i bobl leol i ddarganfod cynnyrch Masnach Deg yn yr un modd a’i siopa bob dydd. Mae yna dargedau penodol ar gael ar y tudalen adnoddau.

 4. Gweithleoedd a sefydliadau lleol Masnach Deg

  Fe ddylai cynhyrchion Masnach Deg cael eu defnyddio gan nifer o weithleoedd lleol a sefydliadau cymunedol (eglwysi, ysgolion ayb). Dyle hyn hefyd cynnwys cyflogwr sy’n arwain.

 5. Denu sylw’r cyfryngau a chefnogaeth boblogaidd.

  Mae hanesion ar gyfer y wasg yn gallu cael eu hadfywio wrth i bob nod cael ei gwblhau, hynny yw trefnu llawer o sylw ar gyfer seremoni gwobrwyo Statws Masnach Deg a datblygu strategaeth i’w gadw yn y newyddion am sbel ar ôl y digwyddiad.

Angen Cymorth?

Rydych hefyd yn gallu cysylltu â ni ar gyfer cymorth a chyngor ar sut i wneud (a chadw) eich tref yn un Fasnach Deg.

Peidiwch ag anghofio i gadw llygaid ar adran newyddion y wefan i dderbyn gwybodaeth a newyddion o ar draws Gymru!

Darllen mwy ar