Ysgol Fasnach Deg

Ysgol Fasnach Deg

Mae Gwobr Ysgolion Masnach Deg yn ymwneud â dysgu , hwyl a gweithredu. Mae’n cynnwys holl gymuned yr ysgol ac yn rhoi pobl ifanc wrth wraidd y gweithgareddau.

Mae gan y cynllun tair gwobr -

  • Ymwybyddiaeth Teg – Cofrestrwch, cwblhewch archwiliad y dysgwr a’r athrawon a’r Sialens Dysgu ac yna bydd eich ysgol yn barod i dderbyn ei Gwobr Ymwybyddiaeth Deg.
  • Gweithredu’n Deg - Gyda chymorth eich Grŵp Llywio Masnach Deg, cwblhewch dwy sialens ychwanegol ac yna mi fydd eich ysgol yn gweithio tuag at y Wobr ‘Gweithgar Deg’.
  • Cyflawni’n Deg - Cwblhewch dair sialens arall, a mabwysiadwch bolisi Masnach Deg ynghyd a gweithgareddau dysgu pellach ac yna mi fydd eich ysgol yn paratoi ar gyfer ei cham terfynol- asesiad ar gyfer y Wobr Cyflawnydd Deg. Mae’r Wobr yma yn gyfwerth â’r Wobr Ysgolion Masnach Deg bresennol.

Caiff y 2 lefel cyntaf eu hasesu trwy’r wefan. Caiff y drydedd lefel, FairAchiever ‘Gweithgar Deg’ ei hasesu’n electronig gan aseswr gwirfoddol hyfforddedig.

Beth sydd angen i ni wneud?

Dim wedi cofrestru eto? Cliciwch yma i lenwi eich manylion ac yna byddwch yn derbyn gwybodaeth ynglŷn â’r cynllun.

Wedi cofrestru yn barod? A oes angen i chi newid eich manylion? E-bostiwch schools@fairtrade.org.uk 

Eisiau gwybod mwy o fanylion? Cymerwch gip olwg ar wefan yr Ysgolion Masnach Deg.

Cliciwch yma i lawrlwytho cyflwyniad Gwobr Ysgolion Masnach Deg y gellir eu cyflwyno i staff ysgolion ac athrawon.

Unrhyw gwestiynau? Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol ynglŷn â’r cynllun, e-bostiwch Dîm Ysgolion y Sefydliad Masnach Deg os gwelwch yn dda-  schools@fairtrade.org.uk.

Fair Trade Wales – Schools from Red Café on Vimeo.

Darllen mwy ar