Grwpiau Ffydd

Grwpiau Ffydd

Beth yw man addoli Masnach Deg?

Mae man addoli Masnach Deg yn rhywle sy’n cefnogi Masnach Deg, sy’n addysgu pobl ynghylch pwrpas Masnach Deg, ac yn cefnogi a threfnu gweithgareddau Masnach Deg. P’un ai eich bod yn rhan o eglwys, synagog, mosg, teml neu rhywle arall, mae modd i chi wneud gwahaniaeth drwy ddod yn Fan Addoli Masnach Deg. Yr unig beth sydd angen i chi wneud yw cyflawni’r 3 nod isod.

Y 3 Nod

  • Defnyddio te a choffi Masnach Deg ym mhob cyfarfod rydych yn gyfrifol am ac ar ôl gwasanaethau.
  • Symud at ddefnyddio cynhyrchion eraill Masnach Deg (er enghraifft siwgr, bisgedi a ffrwythau).
  • Hybu Masnach Deg yn ystod Pythefnos Masnach Deg a drwy’r flwyddyn mewn digwyddiadau, addoli a gweithgareddau eraill pa bryd bynnag sy’n bosibl.

Gallwch gynorthwyo i gyflawni’r uchod drwy:

  • Arddangos arddangosfa Masnach Deg a dosbarthu taflenni
  • Cynnwys gweddïau a gwybodaeth am Fasnach Deg mewn gwasanaeth
  • Defnyddio’r syniadau yma a’r wybodaeth ar y wefan i greu erthygl cylchgrawn
  • Gweini te a choffi Masnach Deg ar ôl gwasanaethau

Mae grwpiau ffydd yn parhau i fod yn rhan enfawr o’r symudiad Masnach Deg yng Nghymru. Mae eich cefnogaeth yn cynorthwyo i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau dros 7 miliwn o ffermwyr, gweithwyr a’u teuluoedd mewn 59 o wledydd datblygol. I fod yn rhan o’r ymgyrch drwy ddod yn Fan Addoli Masnach Deg a wnewch chi gofrestru ar wefan y Sefydliad Masnach Deg os gwelwch yn dda.

Angen cefnogaeth?

Cymerwch gip olwg ar yr adnoddau yma ac mae croeso i chi gysylltu â ni am gymorth a chyngor.

Peidiwch ag anghofio i gael cip olwg ar adran newyddion y wefan er mwyn darganfod gwybodaeth am ddigwyddiadau a newyddion o ledled Cymru!

Darllen mwy ar