Cyflwyniad Enillwyr Cystadleuaeth Masnach Deg a Phêl Droed

Yn ddiweddar cyflwynwyd gwobrau Enillwyr a gwobrau Canmoliaeth Uchel i bobl ifanc yn Sir Benfro am eu hymdrechion yn y gystadleuaeth ‘Cynllunio Logo’.

Nod y gystadleuaeth- wedi ei chefnogi gan Cymru Masnach Deg- oedd darganfod logo newydd ar gyfer ymgyrch Sharron Hardwich ‘Masnach Deg a Phêl Droed’.  Derbyniwyd dros 200 o ymgeision.

Gyda chefnogaeth Helen Bradley a Tristan Humphreys o Cymru Masnach Deg, ystyriodd Sharron dyluniadau’r logos, a chafodd y 50 gorau eu dewis i serennu yn ffeil y gystadleuaeth er mwyn eu barnu gan bêl-droediwr Dinas Stoke a’r UDA, Brek Shea. Trefnwyd hyn gan Reolwr Cyfryngau Dinas Stoke, Colin Burgess.

Dewisodd Brek tri chynllun buddugol oedd wedi eu creu gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Dinbych y Pysgod- Alfie sy’n 8 mlwydd oed a Harrison sy’n 11 mlwydd oed ynghyd â Aidan sy’n 10 mlwydd oed o Ysgol Gymunedol Tavernspite. Cyfunodd Modern Print, Doc Penfro enillwyr Brek er mwyn creu’r logo newydd.

Derbyniodd yr enillwyr copi o’r logo wedi ei fframio ynghyd â llun o Brek Shea yn dal eu cynllun, pêl ‘Global All Stars’ Masnach Deg i’w llofnodi gan Ddinas Stoke; rhaglen o gêm Dinas Stoke wedi ei harwyddo gan Brek Shea a llawer o nwyddau Masnach Deg.

Roedd yna gyflwyniadau yn y New Life Christian Fellowship, ac Ysgolion Cynradd Dinbych y Pysgod, Tavernspite, Neyland a St Aidens. Derbyniodd pob disgybl tystysgrif Canmoliaeth Uchel a bathodyn botwm Masnach Deg os oedd eu dyluniadau yn ymddangos yn y ffeil Cynllunio Logo. Derbyniodd staff yn Ninbych y Pysgod a Tavernspite siocledi Masnach Deg wedi ei rhoddi gan Gydweithfa Kilgetty.

Dywedodd trefnwyr y gystadleuaeth: “Mae’r brwdfrydedd, dawn ac ymrwymiad i Fasnach Deg a dangoswyd gan bawb sy’n gysylltiedig yn anhygoel, ac mae’n agor nifer o ddrysau newydd. Rydym yn estyn diolch i bawb sy’n gysylltiedig ac rydym yn edrych ymlaen at gyd-weithio i hybu’r Ymgyrch Masnach Deg a Phêl Droed ymhellach yn y flwyddyn ysgol ganlynol!”

Mae’r logo newydd i’w weld ar faner ymgyrch Masnach Deg a Phêl Droed a chardiau busnes. Byddant yn cael eu defnyddio i hybu’r ymgyrch mewn sefydliadau a chlybiau pêl droed lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Y bwriad a’r gobaith yw bydd peli yn cael eu creu i safonau Masnach Deg felly yn sicrhau cyflogau teg, amodau gweithio diogel, amodau heb drais neu lafur plant; defnyddio dulliau sy’n fuddiol i’r amgylchedd, a darparu Premiwm Masnach Deg er mwyn cynorthwyo i ddatblygu cymunedau lleol.

Am fwy o wybodaeth neu am ymweliad Masnach Deg ymwelwch â

www.fairtradeinfootball.com e-bost: fairfootball@outlook.com neu ffoniwch 07714005941

Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth mawr.

Darllen mwy ar