Ymgyrch Masnach Deg a Phêl Droed logo newydd sbon!

Ar ôl amryw o gyflwyniadau, 200 o ymgeision, tri ymweliad â’r Phennaeth Cyfryngau Colin Burgess a chanolwr y cael Brek Shea ym Maes Hyfforddi Pêl Droed Dinas Stoke, mae gan Ymgyrch Masnach Deg a Phêl Droed Sharron Stokieshazer Hardwich logo newydd sbon!

Yn cystadlu yn y gystadleuaeth i Gynllunio Logo ar gyfer yr ymgyrch Masnach Deg â Phêl droed roedd yr ysgolion cynradd canlynol -St Aidens, Neyland, Tavernspite a Dinbych y Pysgod ynghyd â New Life Christian Fellowship; Eglwys ‘Messy’ Narberth a’r Sgowtiaid. Mae pob un ohonynt wedi bod yn aros yn awyddus i ddarganfod y canlyniadau.

Dewisodd Brek Shea (UDA) tri enillydd; Aiden o Ysgol Gynradd Tavernspite ac Alfie a Harrison o Ysgol Iau Gymunedol Dinbych y Pysgod. Mae eu logos- yn seiliedig ar y thema- Y Ddaear- wedi cael eu cyfuno  gan Leo, arlunydd Modern Print & Design (Doc Penfro) i greu logo newydd i’r ymgyrch, sy’n ymddangos ar faner ymgyrchu Masnach Deg a Phêl Droed yn ogystal â chardiau busnes. Maent wedi eu hariannu gan gynllun grantiau Cymru Masnach Deg drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Bydd y logo, y faner a’r cardiau busnes yn cael eu defnyddio i frwydro ar ran pwythwyr pêl droed sy’n gweithio ym mhrifddinas cynhyrchiad y peli ym Mhakistan, ac yn derbyn cyflog yn llai na chyflog byw (cyn lleied â 20c y bel). Caiff teuluoedd eu caethiwo i dlodi, a’u gorfodi i gadw eu plant o’r ysgol. Ond mae pwythwyr Peli Masnach Deg yn derbyn cyflogau teg, amodau gweithio diogel ynghyd â dulliau sydd o fudd i’r amgylchedd. Hefyd mae’r premiymau Masnach Deg yn cynorthwyo i wella cymunedau, drwy dalu am glinig meddygol modern gyda dau ddoctor llawn amser, presgripsiwn moddion yn rhad ac am ddim ynghyd â llawer mwy.

Cyn diwedd y tymor, yn ystod gwasanaethau cyfan i’r ysgolion oll, fe fydd y tri enillydd yn derbyn tystysgrif a chopi o’r logo newydd. Yn ogystal â nwyddau wedi’u llofnodi gan Brek Shea, pêl droed Masnach Deg a nwyddau Masnach Deg.

Dywedodd Sharron “Dyma’r dechau. Mae rhaid i ni fynd a’r ymgyrch gam ymhellach, wrth chwifio’r garden goch i anghyfiawnder a chwythu’r chwiban ar annhegwch. Fe fydd yn daith anodd ond rwy’n ffyddiog byddwn yn llwyddo; cam wrth gam, un bêl ar y tro- Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth mawr!”.

Caiff diolch ei fynegi i: Modern Print & Design, Cymru Masnach Deg, chwaraewyr Clwb Dinas Stoke- Cameron Jerome a Jonathon Walters (gallwch ei weld ar y faner gyda’r Peli Masnach Deg) Jamie Lloyd  (www.thefaircorp.com) a Chydweithfa Kilgetty am roddi’r gwobrau Masnach Deg. Diolch yn arbennig i Colin Burgess, Brek Shea a’r ysgolion a sefydliadau cysylltiedig.

Ar gyfer mwy o wybodaeth ynglŷn ag ysgol / clwb ymwelwch â www.fairtradeinfootball.com neu e-bostiwch fairfootball@outlook.com

Ffoniwch 07714005941

Darllen mwy ar