Cystadleuaeth Barddoniaeth Divine Chocolate a Cymorth Cristnogol

Mae cystadleuaeth barddoniaeth Divine Chocolate a Cymorth Cristnogol yn ôl!

Cyfle gwych  i ysbrydoli myfyrwyr. Bydd y gystadleuaeth farddoniaeth hon a fydd yn eu cymryd ar daith o ddarganfyddiad am fyd siocled, ffermwyr coco a Masnach Deg yn tanio eu dychymyg a’u creadigrwydd!

Mae mwy o wybodaeth ar gael o wefan Divine Chocoolate (yn y Saesneg) a medrwch larlwytho pamffled yn y Gymraeg YMA.

Darllen mwy ar