Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Nodwch: Mae’r tîm yn gweithio o gatref oherwydd yr achosion diweddar o coronafeirws. Felly ni fyddwn yn ateb negeseuon ar ffon y swyddfa. Cystylltwch a ni ar ebost, gwybodaeth@cymrumasnachdeg.org.uk, neu ffon symudol, 07772 032 142. Diolch yn fawr

Y Deml Heddwch
Parc Cathays
Caerdydd, CF10 3AP

Ffon:
Ebost: info@fairtradewales.org.uk
Trydar: @fairtradewales Facebook: /fairtradewales/

Darllen mwy ar