Yr Eglwys yng Nghymru yn ennill statws Masnach Deg

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn dathlu ei statws Masnach Deg ar ôl i’r mwyafrif o’i phlwyfi addo eu cefnogaeth i’r ymgyrch.

Mi fydd Prif Weinidog Cymru yn cyflwyno’r dystysgrif achrediad i Archesgob Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru ar ddydd Llun, Gorffennaf 20fed.

Mi fydd yn ddigwyddiad arwyddocaol i’r Eglwys a wnaeth lansio ei thaith i ddod yn eglwys Masnach Deg yn 2012 ac sydd nawr y cyntaf o’r 82 taleithiau yn y Cymun Anglicanaidd byd-eang i ennill y statws.

Penodwyd cefnogwyr Masnach Deg ym mhob un o’i chwe esgobaeth i annog eglwysi unigol i addo gweini te a choffi Masnach Deg mewn digwyddiadau, ac i gynnwys materion ynghylch cyfiawnder masnachu yn eu gweddi, addoli a dysgu. Yn ogystal â hynny, fe gyflwynodd yr Eglwys dydd Sul Masnach Deg gyda gweddïau arbennig a darlleniadau i’w defnyddio yn ystod Pythefnos Masnach Deg ym mis Chwefror. Hefyd mae nifer o eglwysi wedi ymrwymo i ddefnyddio gwin Masnach Deg ar gyfer y cymun ac mae eglwysi cadeiriol yn defnyddio olew olewydd Masnach Deg o Balestina ar gyfer gwasanaethau crism. Caiff Masnach Deg hefyd ei hybu mewn cynadleddau eglwys a ffeiriau.

Meddai Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, “Rydym yn hynod o ddiolchgar i’n cefnogwyr Masnach Deg am eu gwaith anferth i hybu Masnach Deg ymysg ein cynulleidfaoedd.

“Rydym yn falch i fod y Dalaith Anglicanaidd Masnach Deg cyntaf oll yn y byd- ond nad yw hynny’n golygu ein bod yn dod i ben; rydym o hyd yn annog mwy o eglwysi i gofrestru ac i ledu’r neges dros y pwysigrwydd o gyfiawnder masnachu ym mhob ffurf- gartref a thramor.

Meddai Elen Jones, cydlynydd cymdeithasol Cymru Masnach Deg, “Yn dilyn ymlaen o’r cytundeb partneriaeth a wnaethpwyd gyda dau o undebau amaethwyr Cymru yn 2010 a 2011, mae’n amser teimladwy i atgoffa’n hunain o’r pwysigrwydd o ‘prynu’n lleol a Masnach Deg’. Mae cefnogi’r economi lleol a phrynu cynnyrch Cymreig fel llaeth yn mynd llaw yn llaw gyda chefnogi masnach gynaliadwy ryngwladol drwy Fasnach Deg- megis te a choffi- y pethau na allwn dyfu yng Nghymru. Mae sicrhau prisiau teg, telerau masnachu teg a bywoliaethau cynaliadwy yn ffordd hanfodol i’r Cymry cyfrannu at greu byd gwell i bawb.”

Ychwanegodd Canon Carol Wardman, Ymgynghorydd yr Esgob ar yr Eglwys a’r Gymdeithas, “Mi fydd llawr o bobl wedi dod ar draws cynnych Fasnach Deg yn yr eglwys yn gyntaf – roeddem yn eu hybu am nifer o flynyddoedd cynt iddynt ddod i’r amlwg yn yr archfarchnadoedd. Felly rydym wrth ein boddau y gallwn ddweud yn awr ein bod yn eglwys Masnach Deg a byddwn yn parhau i wneud popeth yn ein gallu i hybu’r egwyddor hollbwysig hon o gyfiawnder a chydraddoldeb.”

Darllen mwy ar