Ysgolion Caerfyrddin yn cefnogi y Ffordd Masnach Deg!

Mae ysgolion Rhydaman, Llandeilo a Chaerfyrddin yn cefnogi’r Llwybr Masnach Deg newydd sy’n mynd drwy’r tair tref. Bydd y daith agoriadol ar hyd y llwybr newydd- sef y cyferibwynt cyntaf yng Nghymru- ar ddydd Mercher (Mehefin 19eg) ac mae’r ysgolion ar hyd y daith yn cymryd rhan mewn amryw o ffyrdd.

Bydd Ysgol Feithrin Rhydaman yn codi eu dwylo a dymuno pob lwc i’r cerddwyr yn y bore ar ddechrau’r daith, ochr yn ochr ag Ysgol Bro Banw sydd wedi creu cân Masnach Deg yn arbennig ar gyfer yr achlysur hwn.

Yn Llandeilo, fe fydd Band Samba Ysgol Gynradd Llandeilo yn arwain y cerddwyr wrth iddynt gerdded drwy’r dref. Ar ddiwedd y daith yng Nghaerfyrddin, fe fydd siopau Oxfam a’r Co-op wedi’u haddurno gyda phosteri Masnach Deg wedi’u creu gan ddisgyblion o Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair.

Hefyd fe fydd yna grŵp o ddisgyblion o chweched dosbarth Ysgol Dyffryn Aman yn cerdded y daith gyfan.

Dywedodd Phil Broadhurst trefnwr y daith cerdded: “Mae cymunedau ar draws y byd yn elwa o’r premiymau Masnach Deg sy’n caniatáu i’r cynhyrchwyr i fuddsoddi mewn addysg i’w plant a phlant eu cymuned. Felly mae’n ardderchog bod ysgolion Sir Gaerfyrddin yn cefnogi’r daith gerdded i godi ymwybyddiaeth ynghylch Masnach Deg.

Darllen mwy ar