Beth i’w brynu a ble?

Beth i’w brynu a ble?

Beth i’w brynu?

There are two key Fair Trade certification organisations – WFTO and the FAIRTRADE Mark and products from both are now more widely available than ever.

Golyga’r Marc FAIRTRADE  bod cynhwysion Masnach Deg y cynnyrch wedi eu cynhyrchu gan sefydliadau ffermwyr ar raddfa fach neu blanhigfeydd sy’n cwrdd â safonau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol Masnach Deg. Mae’r safonau yma yn cynnwys- amddiffyn hawliau gweithwyr a’r amgylchedd, taliad o’r isaf bris Masnach Deg a Phremiwm Masnach Deg ychwanegol i fuddsoddi mewn busnes neu brosiectau cymunedol.

Arwyddocâd Label Cynnyrch y WFTO (Sefydliad Masnach Deg y Byd) yw bod ymarferion ar draws y gadwyn cyflenwi wedi eu cadarnhau yn unol â Safon Masnach Deg y WFTO. Crëwyd a masnachwyd y cynhyrchion sy’n arddangos Label WFTO gan Sefydliadau Masnach Deg Gwarantedig wedi eu hymrwymo i’r economi Masnach Deg cynaliadwy. Mae pob un o’r nwyddau a brynwyd sy’n arddangos Label WFTO yn cefnogi cynhyrchwyr bach a’u cymunedau.

Mae nifer o siopau a mewnforwyr yn cofrestru gyda Chymdeithas Brydeinig Siopau Masnach Deg (BAFTS) i ddilysu eu statws Masnach Deg.

Ble i’w brynu?

Siopau moesyol bychan

Neu gallwch brynu oddi wrth eich cynrychiolydd Traidcraft:
www.traidcraftshop.co.uk

Ar-lein

Archfarchnadoedd:

Mae’n syml. Mae gan y prif archfarchnadoedd ychydig o gynnyrch Masnach Deg. Os nad oes  ganddynt gyflenwad gofynnwch amdano ar y ddesg gwasanaeth cwsmeriaid. Pe bai digon o bobl yn gofyn, bydd disgwyliad iddynt ei gyflenwi.

Mae eich marchnadoedd ffermwyr neu siop leol gydag ychydig o gyflenwad o eitemau yn cynnwys te, coffi, siwgr, siocled a ffrwythau. Eto, os ofynnwch- efallai byddant yn ei gyrchu i chi. Pe bai digon o bobl yn gofyn, bydd disgwyl iddynt i gael cyflenwad.

Cyfanwerthu

  • Just Shopping, Conwy - www.justshopping.co.uk
  • DW Wholesalers - dgwholesale@star.co.uk
  • Darganfod mwy am gynhyrchion a’r marc MASNACH DEG yma ac i ddarganfod pa gynnyrch Masnach Deg sydd ar gael yng Nghymru.
  • Gwisg Ysgol Masnach Deg

Gwisgoedd Ysgol Masnach Deg

Am mwy o fanylion am ble i brynu gwisg ysgol Masnach Deg cliciwch yma.

 

Darllen mwy ar