Amdanom ni

Amdanom ni

Cafodd ein sefydlu yn wreiddiol dan yr enw Fforwm Masnach Deg Cymru i oruwchwylio ymgyrch Cenedl Masnach Deg, ac ar Fehefin 6ed 2008 fe greodd Gymru hanes drwy ddod yn genedl Masnach Deg cyntaf y byd.  Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag  ymgyrch Cenedl Masnach Deg cliciwch yma.

Ym mis Ebrill 2010 sefydlwyd Cymru Masnach Deg yn gwmni cyfyngedig trwy warrant gyda statws dim elw. Rydyn ni’n rhan o Bartneriaeth Cymru Affrica sydd yn dod â gwaith Cymru Masnach Deg, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, Panel Ymgynghorol Is-Sahara, a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru at ei gilydd. Bydd y bartneriaeth yn ymgartrefu yn Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.

Aileen Burmeister

Cydlynydd Cenedlaethol (rhan amser)

Mae Aileen wedi ymuno â Chymru Masnach Deg ar ol tair mlynedd yn y trydydd sector yn gweithio ar brosiectau a  digwyddiadau ledled Cymru gyda Cyngor ar  Bopeth Cymru. Ers cwbwlhau ei gradd mewn gwleidyddiaeth  rhyngwladol, mae Aileen wedi bod yn rhan o grŵpmasnach teg lleol yn Aberystwyth a Chaerdydd, ag o ganlyniad  mae ganddi ddealltwriaeth o wahanol grwpiau a lleoliadau yng Nghymru. Cyn ei chwrs gradd, roedd Aileen yn  ymgyrchydd annibynnol a threfnydd digwyddiadau yn codi ymwybyddiaeth am gynnyrch masnach teg a materion  mwy eang ar y pwnc. Mae Aileen wedi bod wrthi yn gwneud hyn ers yn 8 oed, pan ddysgodd am Fasnach Deg am y  tro cyntaf! Pan nad ydyw hi’n gweithio, mae Aileen yn mwynhau darllen,rhaglenni comedi a chwarae gemau bwrdd.

Elen Jones

Contractwr Cydlynydd Prosiectau Rhyngwladol (Ar secondiad i Swyddfa Comisiynydd Cendlaethau’r Dyfodol)

Ymgyrchwraig ddwyieithog yw Elen Jones  sydd yn credu’n gryf mewn gwneud gwahaniaeth. Hynny yw nail ai  gwahaniaeth un person wrth wneud newid bach ac felly yn annog eraill i ddilyn neu sefydliadau a  llywodraethau yn newid polisïau o’r brig. Yr effaith sy’n hanfodol. Mae ei phrofiad yn y sector cyhoeddus yn  cynnwys Yr Asiantaeth budd-daliadau, Y Swyddfa Gymreig,  Comisiwn Cwynion yr Heddlu, ac yn y sector  gyhoeddus Hyder, Dŵr Cymru Welsh Water a Common Purpose  yn cynnwys y maesu gwasanaeth i  gwsmeriaid, datblygiad cymunedol a rheoli projectau. Mae Elen yn mwynhau gweithio gydag unigolion a grwpiau brwdfrydig ac ysbrydoledig sydd eisiau gwneud gwahaniaeth. Rôl dydd i ddydd Elen yw darparu cyfeiriad i’r tîm bach sydd yn cefnogi ymgyrchwyr sydd â fframwaith lawr gwlad sydd yn dymuno darparu cyfleoedd gwell i’r byd datblygedig drwy addysg, caffaeliad a pholisïau.

Emina Redzepovic

Cydlynydd Digwyddiadau a Chymorth

Mae Emina wedi gweithio yn y sector elusennol ers sawl blwyddyn yn y sectorau amgylcheddol, iechyd, gwirfoddoli a digartrefedd. Mae ei chefndir ym maes cyfathrebu yn golygu ei bod yn mwynhau cyfarfod â phobl, clywed straeon a helpu i hyrwyddo achosion rhagorol.

Trefnodd frecwast Masnach Deg lwyddiannus i’w chyn-gydweithwyr ac, wrth gwrs, mae wedi gwisgo fel y banana masnach deg i helpu i hyrwyddo’r mudiad yng Nghymru.

Mae Emina’n frwd dros siopau elusennol, hawliau menywod, darllen a’i chath, George.

 

Darllen mwy ar