Amdanom ni

Amdanom ni

Cafodd ein sefydlu yn wreiddiol dan yr enw Fforwm Masnach Deg Cymru i oruwchwylio ymgyrch Cenedl Masnach Deg, ac ar Fehefin 6ed 2008 fe greodd Gymru hanes drwy ddod yn genedl Masnach Deg cyntaf y byd.  Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag  ymgyrch Cenedl Masnach Deg cliciwch yma.

Ym mis Ebrill 2010 sefydlwyd Cymru Masnach Deg yn gwmni cyfyngedig trwy warrant gyda statws dim elw. Rydyn ni’n rhan o Bartneriaeth Cymru Affrica sydd yn dod â gwaith Cymru Masnach Deg, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, Panel Ymgynghorol Is-Sahara, a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru at ei gilydd. Bydd y bartneriaeth yn ymgartrefu yn Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.

Aileen Burmeister

Cydlynydd Cenedlaethol (rhan amser)

Mae Aileen wedi ymuno â Chymru Masnach Deg ar ol tair mlynedd yn y trydydd sector yn gweithio ar brosiectau a  digwyddiadau ledled Cymru gyda Cyngor ar  Bopeth Cymru. Ers cwbwlhau ei gradd mewn gwleidyddiaeth  rhyngwladol, mae Aileen wedi bod yn rhan o grŵpmasnach teg lleol yn Aberystwyth a Chaerdydd, ag o ganlyniad  mae ganddi ddealltwriaeth o wahanol grwpiau a lleoliadau yng Nghymru. Cyn ei chwrs gradd, roedd Aileen yn  ymgyrchydd annibynnol a threfnydd digwyddiadau yn codi ymwybyddiaeth am gynnyrch masnach teg a materion  mwy eang ar y pwnc. Mae Aileen wedi bod wrthi yn gwneud hyn ers yn 8 oed, pan ddysgodd am Fasnach Deg am y  tro cyntaf! Pan nad ydyw hi’n gweithio, mae Aileen yn mwynhau darllen,rhaglenni comedi a chwarae gemau bwrdd.

Emina Redzepovic

Cydlynydd Digwyddiadau a Chymorth

Mae Emina wedi gweithio yn y sector elusennol ers sawl blwyddyn yn y sectorau amgylcheddol, iechyd, gwirfoddoli a digartrefedd. Mae ei chefndir ym maes cyfathrebu yn golygu ei bod yn mwynhau cyfarfod â phobl, clywed straeon a helpu i hyrwyddo achosion rhagorol.

Trefnodd frecwast Masnach Deg lwyddiannus i’w chyn-gydweithwyr ac, wrth gwrs, mae wedi gwisgo fel y banana masnach deg i helpu i hyrwyddo’r mudiad yng Nghymru.

Mae Emina’n frwd dros siopau elusennol, hawliau menywod, darllen a’i chath, George.

 

Darllen mwy ar