Ble rydym ni nawr a ble nesaf?

Ble rydym ni nawr a ble nesaf?

Ystadegau Allweddol

  • Mae 82% o’n hawdurdodau lleol wedi cyflawni statws Masnach Deg
  • Mae 93% o’n prifysgolion wedi cyflawni statws Masnach Deg
  • Mae yna 91 o grwpiau trefol, siroedd a phentrefi Masnach Deg yng Nghymru yn gwneud gwahaniaeth yn weithredol
  • Cannoedd o grwpiau ffydd
  • Mae 50% o ysgolion Cymreig wedi cofrestri ar Gynllun Ysgolion Masnach Deg
  • 150 o ysgolion yng Nghymru wedi eu gwobrwyo a statws Masnach Deg.
  • Mae 20% o’r ysgolion yn y DU sydd wedi cael eu gwobrwyo gyda statws Masnach Deg wedi eu lleoli yng Nghymru, er i’r ysgolion Cymreig cyfri am ond 6.7% o gyfanswm yr ysgolion yn y DU.

Mae pobl ifanc yn allweddol i Fasnach Deg ddod yn rhan o’n siopa dydd i ddydd ac er mwyn sicrhau masnach deg. Mae Cynllun Ysgolion Masnach Deg yn galluogi pobl ifanc ar drawn Gymru a’r DU i ddysgu nid yn unig o ble mae’r cynhyrchion yn dod o ond am ddinasyddiaeth fyd-eang, cyfiawnder masnachu a chynaladwyedd.

Fel dull addysgu, mae’n gallu hybu ac ysbrydoli’r genhedled nesaf ac mae’n creu cyfleoedd i drafod materion fyd eang ag ymatebion. Fel rhan o gynllun datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cymru- Cymru’n Un: Cenedl un Blaned, bydd pob ysgol yn ysgol Masnach Deg. Rydym angen eich help chi i gyrraedd y nod.

Darllen mwy ar