Adnoddau ar gyfer Grwpiau a Chlybiau Ieuenctid

Adnoddau ar gyfer Grwpiau a Chlybiau Ieuenctid

Mae yna nifer o weithgareddau i’w darganfod yn yr adran Adnoddau Ysgolion sydd o fudd i grwpiau ieuenctid, y sgowtiaid a’r geidiau- felly cymerwch olwg!

Anfon eich neges Fasach Deg i’r Byd (Gweithgaredd Carden Bost)

Cynllun gwers/ gweithgaredd: Saesneg / Cymraeg.

Llawr lwytho patrymlun carden bost.

Patrymluniau logos Masnach Deg: WFTO / Marc Masnach Deg / Cenedl Masnach Deg

Gweithgareddau

Y Gêm Gwellt
Y Gêm Gwlan
Taflen gweithgaredd Masnach Deg
Gêm y Banana Split: Saesneg / Cymraeg- Cafod
Pecyn adnoddau Y Ieuenctid a Masnach Deg- Care International / Eglwys Gadeiriol Coventry

Taflenni Wybodaeth

Cwrdd â’r ffermwyr banana: Saesneg /Cymraeg
Cwrdd â’r ffermwyr Cotwm: Saesneg/Cymraeg

Prynu Cynnyrch Masnach Deg

Edrychwch ar ein tudalen beth i’w brynu a ble er mwyn darganfod cyflenwyr Masnach Deg yng Nghymru.

Gwefannau Defnyddiol

Y Sefydliad Masnach Deg- gwybodaeth a ffilmiau ynglŷn â ffermwyr Masnach Deg a’r broses ardystio.

Ysgolion Traidcraft- adran arbennig o adnoddau wedi’i neilltuo ar gyfer grwpiau

PaPaPaa- adnoddau i’w llawr lwytho ynglŷn â’r thema siocled gan Dubble a Comic Relief. Hefyd mae yna becyn lluniau a DVD sy’n cynnwys ffilmau fer ar gael i’w harchebu.

Cymorth Cristnogol- amrywiaeth o adnoddau ar gyfer arweinwyr ieuenctid ynglŷn â materion byd-eang yn cynnwys Masnach Deg.

Cafod- amrywiaeth o adnoddau ar gyfer arweinwyr ieuenctid.ynglŷn â materion fyd eang

Oxfam- Blog ieuenctid gyda barnau ynglŷn â chyfiawnder bwyd a diogelwch

Yr Ieuenctid a Masnach Deg- cynllun wedi ei leoli yn Coventry sydd wedi hyfforddi pobl ifanc yn Llysgenhadon Masnach Deg.

Darllen mwy ar