Gwirfoddolwyr

Gwirfoddolwyr

Pam gwirfoddoli?

Mae gwirfoddoli yn ffordd ardderchog i wella eich sgiliau, i gwrdd â phobl newydd, profi pethau cyffrous ynghyd â gwneud gwahaniaeth. Mae gan y Cymry traddodiad hir o roi eu hamser a defnyddio eu harbenigedd i gefnogi a thyfu’r symudiad Masnach Deg.

Felly beth am gymryd rhan a chynorthwyo i ledu’r neges!

Beth allaf wneud?

Gwirfoddoli yn eich grŵp lleol

Grwpiau Masnach Deg yw asgwrn cefn y symudiad Masnach Deg yng Nghymru. Yn cynrychioli trawstoriad o’r gymuned maent yn gweithio’n galed i ennill a chadw’r statws Masnach Deg ar gyfer eu hardal. Mae’n rhoi’r cyfle i chi dod i adnabod eich cymuned yn well drwy gymryd rhan mewn digwyddiadau ymgyrchu hwylus a chwrdd yn rheolaidd ag aelodau eraill o’r grŵp i gynllunio eich ymgyrch. Byddwch yn dysgu am yr effaith anferth y gwnaiff Masnach Deg ar gyfer dros 7 miliwn o bobl ar draws y byd ynghyd âchynorthwyo i ledu’r neges. Mae hefyd yn llawr o hwyl!

Er mwyn darganfod eich grŵp agosaf cymerwch gip olwg ar ein tudalen Trefi Masnach Deg sydd yn cynnwys y manylion cysylltu angenrheidiol. Peidiwch â phoeni os nad os gennych grŵp tref leol. Mae modd darganfod manylion grwpiau Sir Masnach Deg yma.

Aseswr Ysgol Masnach Deg

A ydych am gynorthwyo i greu mwy o Ysgolion Masnach Deg? Mae Aseswyr Ysgolion Masnach Deg yn wirfoddolwyr hynod o werthfawr sydd yn asesu ceisiadau gan ysgolion sy’n anelu at ennill y Wobr Ysgol Masnach Deg, rhaglen ei rhedeg gan y Fairtrade Foundation. Caiff y cais ei gwblhau ar-lein felly mae’r aseswyr yn gallu asesu gyda’u cyfrifiaduron personol.  Darperir hyfforddiant  lawn drwy’r ffôn ac mae modd i’r gwirfoddolwyr i weithio ar y ceisiadau yn eu hamser eu hun ac o unrhyw leoliad. Mae Gwobr Ysgolion Masnach Deg yn ddull arbennig i ysgolion i ddysgu, addysgu a dod yn weithgar gyda Masnach Deg, ac wrth gwrs i chwarae rôl hollbwysig yn y Genedl Masnach Deg. Felly beth am gynorthwyo mwy o ysgolion i ennill y statws Masnach Deg? Cysylltwch a Fairtrade Foundation drwy e-bostio schools@fairtrade.org.uk.

Sylwadau’r gwirfoddolwyr…

Sharron Hardwick“Y peth ardderchog am wirfoddoli yw fy mod i’n rhan o rywbeth rwy’n dwlu ar: Masnach Deg! Does dim ots pa fath o sgiliau sydd gennych oherwydd mae yna rywbeth i chi wneud o hyd. Os oes gennych angerdd am degwch ac rydych am ddefnyddio eich sgiliau a’ch doniau, rwy’n dra argymell eich bod yn rhoi cynnig arni oherwydd gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth!”

Sharron Hardwich, Gwirfoddolwr

 

Darllen mwy ar