Masnach Deg yw FY Musnes

Masnach Deg yw FY Musnes

Sut i fod yn rhan o brosiect newydd Masnach Deg yw fy Musnes.

 

Pam bod Masnach Deg yn dda i fusnes?

Mae dewis Masnach Deg yn fwy na dim ond tystiolaeth o’ch cyfrifoldeb corfforaethol cymdeithasol mewnol; mae’n darparu cyfle i ymgysylltu â staff ac adeiladu tîm. Bydd yn dangos eich staff a’ch cwsmeriaid eich bod yn ymrwymedig i gynaliadwyedd, gan roi proffil cryf yn eich cymuned leol. Drwy eich ymrwymiad i gaffaeliad moesegol, byddwch yn cyfrannu i Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru; sydd am greu Cymru sydd yn fyd eang gyfrifol – yn roi eich cwmni ar lwyfan y byd o ganlyniad i’ch effaith bositif ar gynhyrchwyr y nwyddau yr ydych yn gweithio gyda nhw; yn chwarae rhan weithredol yn y cais i gyflawni y Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Beth ydi Masnach Deg?

Mae Masnach Deg yn fudiad byd-eang dros gyfiawnder masnach. O fewn hyn, byddwch yn gweld y marc Masnach Deg yma yn y DU, sy’n sicrhau y canlynol:

- Prisiau gwell

- Amodau gwaith

- Cynaliadwyedd lleol

-Telerau masnach teg i ffermwyr a gweithwyr mewn gwledydd sydd yn datblygu

 

Cymru a Masnach Deg

Mae Cymru fel cenedl Masnach Deg cyntaf y byd wedi dangos ymrwymiad parhaol i Fasnach Deg. Ar draws y wlad, mae nifer sylweddol o bobl yn defnyddio, prynu a chefnogi Masnach Deg; o’r llywodraeth i 1000au o ysgolion, prifysgolion a busnesau. Byddwch y nesaf i ymuno â’r rhestr hir o gefnogwyr trwy fod yn un o’r busnesau Cymreig cyntaf i lofnodi ein polisi Masnach Deg.

Mwy o wybodaeth.

Argymhellir i wylio: Black Gold Movie

Argymhellir i ddarllen: Fighting the Banana Wars and Other Fairtrade Battles by Harriet Lamb 

Ydych chi am wneud Masnach Deg eich busnes? 

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy o wybodaeth am sut y gall Masnach Deg fod yn dda ar gyfer eich busnes, cysylltwch â ni drwy unrhyw un o’r dulliau isod:

Adnoddau

DOD YN FUAN


Darllen mwy ar