Pythefnos Masnach Deg 2018

Pythefnos Masnach Deg 2018

Mae Pythefnos Masnach Deg yn ymgyrch flynyddol sydd yn cymryd lle pob gwanwyn. Mae pobl ar draws y DU yn codi ymwybyddiaeth am Fasnach Deg wrth drefnu digwyddiadau ag ymuno â gweithgareddau. O ‘fanana splits’ enfawr, i foreau coffi a rasys Masnach Deg.

Y thema ar gyfer 2018 ydy ‘Dewch i mewn’; yn gwahodd pobl i ymuno a’r mudiad Masnach Deg yma yn y DU, a hefyd i wahodd pobl i mewn i ddysgu mwy am sut mae Masnach Deg yn cael effaith ar fywydau cymunedau cynhyrchwyr o amgylch y byd.

Rydym wedi dechrau cynllunio ar gyfer Pythefnos Masnach Deg 2018, ac mae llawer o syniadau cyffrous gennym ni. Cymerwch olwg ar y gwahanol ffurf y medrwch chi gymryd rhan. Mi fyddwn yn diweddaru’r daflen hon yn rheolaidd.

Darganfyddwch mwy am Bythefnos Masnach Deg ar wefan y Sefydliad Masnach Deg.

Adnoddau

Mae llawer o adnoddau am Fasnach Deg, gan gynnwys llawer o rai dwyieithog ag uniaith Cymraeg. Gallwch gael adnoddau Masnach Deg mewn sawl ffordd:

1. Archebwch o’n llyfrgell adnoddau. Taflenni, pecynnau ysgolion a mwy (medrwn eu postio atoch chi am ddim ar hyn o bryd).

2. Defnyddiwch ein hadnoddau ar-lein. Cyflwyniadau, ffilmiau, adnoddau ysgolion.

3. Ewch i dudalen adnoddau ar-lein y Sefydliad Masnach Deg.

4. Archebwch o siop y Sefydliad Masnach Deg. – gan gynnwys adnoddau Pythefnos Masnach Deg 2018. (Bydd angen talu am bostio) (BYDD ADNODDAU DWYIEITHOG AR GAEL) 

5. Gallwch fenthyg eitemau gennym ni ar gyfer digwyddiadau. Gan gynnwys nwyddau gall ei chwythu i fyny, siwtiau banana a mwy. (Byddwn yn talu am y gost o’u hanfon nhw atoch chi, a bydd angen i chi dalu am eu hanfon nhw yn ôl atom ni).

Pen-blwydd yn 10 oed

Yn 2018, bydd Cymru yn dathlu 10fed pen-blwydd fel Cenedl Masnach Deg.

Rydym eisiau cydnabod y gefnogaeth sydd wedi bod, ac sydd yn dal i fod am Fasnach Deg yng Nghymru trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys yn ystod Pythefnos Masnach Deg. Os oes gennych chi unrhyw syniadau am ffurf i ddathlu ein pen-blwydd, rhowch wybod i ni.

Ymweliadau gan gynhyrchwyr

Rydym wrth ein bodd yn croesawu ffermwyr, gweithwyr a chrefftwyr Masnach Deg i Gymru, a blwyddyn nesaf mi wnawn eto. Byddwn yn cael ymweliad yn ystod Pythefnos Masnach Deg a drwy gydol 10fed flwyddyn Cymru fel Cenedl Masnach Deg.

Mae cynhyrchwyr Masnach Deg yn mwynhau cyfarfod gyda phobl ar draws Cymru, felly os hoffech chi i gynhyrchydd Masnach Deg ymweld â’ch ardal chi, cadwch olwg allan ar y dudalen hon i ddarganfod sut y medrwch chi gymryd rhan.

I nodi, mae pob ymweliad gan gynhyrchydd i’r DU yn dibynnu ar geisiadau fisa llwyddiannus.

Darllen mwy ar