Cynhadledd Cefnogwyr Masnach Deg 2017

Mwy o wybodaeth, cofrestru a chymorth ariannol.

Mae nawr yn bosib cofrestru ar gyfer Cynhadledd Cefnogwyr Masnach Deg 2017 ar Ddydd Gwener, y 7fed o Hydref, Kings College London.

Mae’r digwyddiad diddorol ac addysgiadol iawn, lle gallwch chi gwrdd â chefnogwyr a grwpiau Masnach Deg ledled y DU, a dysgu mwy am Fasnach Deg a datblygiadau newydd. Mae’r digwydd yn rhad ag am ddim, ond mae angen i chi gofrestru i gael lle.

Hoffer Cymru Masnach Deg gefnogi grwpiau neu unigolion yng Nghymru i gynrychioli ni fel y Genedl Masnach Deg 1af yn y byd. Mae cyfle i bobl o Gymru a hoffai fynychu’r gynhadledd i ymgeisio am gymorth ariannol, fel y gallant ddod yn nol gyda’r hyn maent wedi dysgu, a’i ddefnyddio i adeiladu gallu eu grŵp/ sefydliad lleol.

Y cyfanswm sydd ar gael i unrhyw unigolyn/ grŵp/ cymuned/ sefydliad yw £100. Gall ei ddefnyddio am gostau teithio a llety. Nodwch y bydd ceisiadau yn cael ei rhoi ar sail system rholio, felly rydym yn cynghori i gyflwyno’ch cais cyn gynted ag y bo modd. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener, 22ain o Fedi.

Rydym wedi ceisio gwneud y ffurflen gais yn hawdd, ond yn drylwyr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â mi neu Ffion (ffion@fairtradewales.org.uk), a byddwn yn hapus i siarad drwy’ch cais neu unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Mae’r ceisiadau ar system rholio, gyda cheisiadau terfynol ar Ddydd Gwener, 22ain o Fedi.

Darllen mwy ar