Adnoddau

Adnoddau

 

 Sut i Archebu

Y mae llwyth o adnoddau ar gael i chi ar gyfer Pythefnos Masnach Deg gan ein ffrindiau yn y Sefydliad Masnach Deg, gan gynnwys posteri, sticeri, gemau a.y.b. Gwelwch yn Saesneg yma. Nodwch: Mi fydd yna gost i bostio, sydd yn dibynnu ar y nifer yr ydych yn archebu.

Adnoddau Cymraeg

Os hoffech archebu adnoddau yn Gymraeg, mae’r Sefydliad Masnach Deg yn ein cefnogi i ddarparu’r gwasanaeth yma.

Cwblhewch y ffurflen isod, a fe wnawn anfon pecyn i chi sydd yn cynnwys 5 poster cymraeg, sticeri, gem Nadroedd ac Ysgolion a 2 adnoddau ymgyrchu siap cwpan.

Mae’r pecyn hon yn ychwanegol i’r pecyn uniaeth saesneg sydd ar gael yma a fydd yn sicrhau y bydd eich digwyddiad yn llawn hwyl!

Ysgolion

Ysgolion – y mae adran arbennig llawn nodiadau addysg, cynlluniau dysgu, gwasanaethau, cwis a gemau yma .

I lawrlwytho’r Pecyn Cymorth Egwyl Masnach Deg, gwelwch y linciau isod ( cliciwch yma i’w lawrlwytho yn Saesneg)

 Pecyn Cymorth Egwyl Masnach Deg /  Fairtrade Break Lesson Kit /

Ffurflen Archebu Pecyn Cymraeg

Darllen mwy ar