Clybiau a Grwpiau Ieuenctid

Clybiau a Grwpiau Ieuenctid

Pam y dylech chi gymryd rhan?

Trwy gyflwyno Masnach Deg i’ch clwb neu grŵp ieuenctid mae’n galluogi i’r bobl ifanc, gwirfoddolwyr a’r staff i ddod yn rhan o’n Cenedl Masnach Deg ac i ryngweithio â symudiad o newid eang. Mae hefyd yn gyfle i’r rheiny sy’n ymglymedig i ddysgu am y materion sy’n ymwneud â Masnach Deg, i adnabod diwylliannau a chymunedau eraill ac i gael dealltwriaeth well o’n byd cysylltiedig.

Sut i gymryd rhan?

Er nad oes cynllun Masnach Deg swyddogol ar gael ar hyn o bryd ar gyfer grwpiau a chlybiau ieuenctid- ac felly dim canllawiau swyddogol- mae yna amryw o ffyrdd yr ydych yn gallu dyfod â Masnach Deg i graidd eich naws a gweithgareddau. Dyma rhai syniadau-

1. Addysgu: Anogwch holl aelodau’r clwb i ymgyfarwyddo â Masnach Deg ac i ddeall y materion. Dyrannwch ran o gyfarfod wythnosol i gyflwyno’r pwnc. Edrychwch ar y dudalen adnoddau i ddarganfod syniadau ar gyfer gweithgareddau!

2. Prynwch Fasnach Deg: Lle y mae’n bosib, prynwch gynnyrch Masnach Deg megis coffi, te, siocled, ffrwythau a hyd yn oed peli chwaraeon! Efallai gallwch weithredu hyn ar daith gwersylla fisol, noson gwis ym mhresenoldeb y rhieni neu nosweithiau pobi. Os oes gennych siop fwyd neu beiriant gwerthu llenwch o gyda dewisiadau Masnach Deg.

3. Gwisg: Os oes gennych wisg unffurf megis hoodies wedi’u brodio neu deis pam na ddefnyddiwch gyflenwyr Masnach Deg.

4. Enwebu: Enwebwch Swyddog Masnach Deg neu Bwyllgor Masnach Deg bychan i ymchwilio a threfnu gweithgareddau a digwyddiadau yn ymwneud â Masnach Deg.

5. Byddwch yn weithredol: Anogwch y gymuned oll i gymryd rhan wrth gynnal digwyddiadau megis adwerthiant pobi gan ddefnyddio siwgr, siocled a ffrwythau Masnach Deg. A beth am ddefnyddio nwyddau a blodau Masnach Deg fel gwobr neu eitemau’r i’r raffl?

6. Polisi: Ysgrifennwch bolisi Masnach Deg yna’i lofnodi a’i arddangos yn eich canolfan i bawb ei weld!

 

Cysylltwch â ni ar gyfer mwy o wybodaeth ar sut i gyflwyno Masnach Deg i’ch clwb neu grŵp ieuenctid!

Darllen mwy ar