Darganfod eich grŵp tref neu siroedd Masnach Deg lleol

Darganfod eich grŵp tref neu siroedd Masnach Deg lleol

Abergavenny
Cysylltwch â: Martha Musonza Holman - martha.fairtrade@gmail.com / Rebecca Hands - info@zimele.org.uk    | Facebook | Twitter

Abergele
Cysylltwch â: Rod Brocklehurst- rod@brocklehurst.eu    | Facebook

Abertawe
Cysylltwch â: postmaster@fairtradeswansea.org.uk     | Facebook | Website

Bangor 
Cysylltwch â: Jenny Pye - J.Pye@ccw.gov.uk

Y Barri
Cysylltwch â: Angie Price – angieprice@barrytowncouncil.gov.uk

Brynbuga
Cysylltwch â: Ruth Prince – reprince46@gmail.com

Caerdydd
Cysylltwch â: Aileen Burmeister - fairtradecardiff@gmail.com    | Facebook | Twitter | Website

Caerfyrddin
Cysylltwch â: Tom Defis- tdefis@cymorth-cristnogol.org

Cas-gwent 
Cysylltwch â: Tanya White - tanya_white58@hotmail.co.uk

Castell Newydd Emlyn
Cysylltwch â: Jill Sutton - jill.sutton@btinternet.com

Conwy 
Cysylltwch â: Bob and Nen Valentine - bobandnen@btinternet.com       | Twitter

Dinas Powys 
Cysylltwch â: Cathie Jackson - dinaspowysfairtrade@gmail.com     | Facebook | Twitter |

Dinbych
Cysylltwch â: Jenny – townclerk@denbightowncouncil.gov.uk

Y Gelli (Gandryll)
Cysylltwch â: Jo Eliot - jo_eliot@yahoo.com

Llandrindod Wells
Cysylltwch â: FairTradeLlandrindod@yahoogroups.com

Llandudno
Cysylltwch â: Bob a Nen Valentine – bobandnen@btinternet.com

Llanelli
Cysylltwch â: info@fairtradewales.org.uk

Maesteg
Cysylltwch â: Phil John - jen4phil4ever@talktalk.net

Mold
Cysylltwch â: info@fairtradewales.org.uk

Pen-y-bont (ar Ogwr)
Cysylltwch â: Margaret Minhinnick - mm@sustainablewales.org.uk    | Twitter

Penarth
Cysylltwch â: Mark Wilson - mark.wilson70@ntlworld.com

Pontypridd
Cysylltwch â: Sarah Lawrence – rctfairtrade@gmail.com     | Facebook  | Twitter

Porthaethwy
Cysylltwch â: Lis Perkins - lis@justshopping.co.uk

Porthcawl
Cysylltwch â: Ann Shillaker – ashillaker@hotmail.co.uk

Rhondda Cynon Taff
Cysylltwch â: Sarah Lawrence – rctfairtrade@gmail.com      | Facebook | Twitter

Rhydaman
Cysylltwch â: Phil Broadhurst - riversidepicnic@yahoo.co.uk     | Facebook  | Twitter

Sir y Fflint
Cysylltwch â: Pat Rogers - pannrogers24@gmail.com

Trefynwy
Cysylltwch â: info@fairtradewales.org.uk

Sir Gaerfyddin
Cysylltwch â: Ainsley Griffiths – ainsley.griffiths@tsd.uwtsd.ac.uk

Trefynwy
Cysylltwch â: Bethia Smith - bethiasmith@hotmail.com

Wrecsam*
Cysylltwch â: wrexhamfairtradecoalition@yahoo.com

Yny Môn
Cysylltwch â: Tony McNicholl - tony.mcnicholl@dsl.pipex.com

Darllen mwy ar